10 työhyvinvoinnin trendiä maailmalla

10 työhyvinvoinnin trendiä maailmalla

Bongasimme Forbesin julkaiseman artikkelin kymmenestä työhyvinvoinnin trendistä, jotka tulevat yleistymään maailmalla vuonna 2018. Koska ajattelimme, että tämä voisi kiinnostaa myös sinua, teimme aiheesta tiivistelmän. Ole hyvä!


Nämä ennusteet on antanut Dan Schawbel, amerikkalainen yrittäjä ja New York timesin bestseller listalle yltänyt kirjailija, jonka teoksia ovat muun muassa ”Promote Yourself: The New Rules For Career Success” sekä ”Me 2.0: 4 Steps to Building Your Future”. Artikkelinsa lähteenä Schawbel on hyödyntänyt satoja yrityspäättäjien kanssa käytyjä keskusteluja, kansallisia ja globaaleja kyselyitä sekä lukuisan määrän erilaisia tutkimuksia.
 

1. Johtajat kannustavat tiiviimpään kanssakäymiseen ihmisten välillä

 

Uudet teknologiat helpottavat yritysten arkea, sillä ne mahdollistavat etätyön ja palaverit ilman kasvokkain tapahtuvaa viestintää. Tästä huolimatta organisaatioissa on hiljattain ollut havaittavissa uusi trendi, jonka myötä nimenomaan ihmisten välistä kanssakäymistä on alettu arvostaa entistä enemmän. Esimerkiksi IBM on lopettanut etätyöohjelmansa ja Applen ja Googlen toimistoilla on alettu kannustaa työpaikalla tapahtuvaan kanssakäymiseen. Tämä lienee positiivinen muutos, sillä tutkimusten mukaan kasvokkain tapahtuva keskustelu vastaa 43 sähköpostia!
 

2. Uudenlaiset opintosuoritukset ja sertifikaatit

 

Koulutussektori on tällä hetkellä suuressa murroksessa, sillä perinteisten koululaitosten rinnalle on alkanut nousta uusia tahoja, jotka tarjoavat uudenlaisia opintosuorituksia esimerkiksi verkkokurssien muodossa. Tämän trendin voidaan olettaa rantautuvan Suomeen hieman myöhemmin, sillä Yhdysvalloissa uusien koulutusmuotojen lisääntymiseen on vaikuttanut erityisesti lukukausimaksujen jatkuva kasvaminen.
 

3. Yritykset keskittyvät olemassa olevan henkilöstön uudelleen kouluttamiseen ja taitojen kasvattamiseen

 

Yhdysvalloissa on viimeaikoina keskusteltu tehdastöiden palauttamisesta sekä automaation aiheuttamasta työpaikkojen vähenemisestä. Tämän sijaan huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää yhä kasvavaan osaamisen kuiluun, sillä tällä hetkellä jopa 6,2 miljoonaa työpaikkaa on vailla tekijää, koska yrityksillä on vaikeuksia löytää oikeanlaista osaamista omaavia työntekijöitä. Tämän lisäksi isoissa yrityksissä on herätty siihen, että henkilöstön nykyiset taidot eivät ole automatisoinnin vuoksi tulevaisuudessa enää relevantteja. Monet yritykset investoivatkin nyt olemassa olevan henkilöstön koulutukseen.
 

4. Tekoälyä työpaikalla

 

Tekoäly on varmasti yksi tämän hetken kuumimmista aiheista HR-ammattilaisten keskuudessa. Termi aiheuttaa työpaikoilla sekä innostusta että pelkoa, sillä sen hyödyntäminen tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, miten työtä tehdään nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkiksi Chatbotit, joilla tarkoitetaan tekoälyllä toimivia keskustelua helpottavia työkaluja, tulevat enenevissä määrin lisääntymään vuoden 2018 aikana. Chatbotteja on mahdollista hyödyntää sekä asiakaspalvelussa että HR:ssä, jossa ne voivat vastata esimerkiksi palkkoihin ja etuihin liittyviin kysymyksiin. Joidenkin arvioiden mukaan yritysten on mahdollista säästää bottien avulla jopa 79 miljoonaa dollaria vuodessa.
 

5. Mielenterveysongelmien taklaaminen

 

Mielenterveysongelmat ovat aiemmin olleet vaiettu aihe, mutta nykyisin yritysjohtajat ovat alkaneet käsitellä ongelmaa avoimemmin. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa masennusoireet aiheuttavat vuosittain jopa 200 miljoonan työpäivän menetyksen. HR:n tehtäviin kuuluukin nykyään myös erilaisten mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, ahdistuksen ja ADHD:n käsittely työntekijöiden kanssa.
 

6. Työntekijöiden loppuun palaminen aiheuttaa henkilöstön vaihtuvuutta

 

Teknologia mahdollistaa nykyisin sekä iltaisin että lomilla työskentelyn, minkä myötä työntekijät tekevät yhä pidempiä päiviä ilman lisäkorvausta. Ylitöistä ja työntekijöiden uupumisesta onkin muodostunut merkittävä henkilöstön vaihtuvuuteen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Ranskassa on pyritty vaikuttamaan tähän ongelmaan säätämällä uudesta laista, joka takaa työntekijöille oikeuden olla tavoittamattomissa. Myös yrityksissä on herätty tähän ongelmaan ja organisaatiot pyrkivätkin tällä hetkellä kehittämään erilaisia hyvinvointiohjelmia, jotka mahdollistavat työntekijöiden työstä irtautumisen sekä terveenä pysymisen.
 

7. Työvoimapäätökset vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen

 

Forbesin ja CareerArcin tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että hakijan työnhakukokemuksella on vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen. Jopa 64 % työnhakijoista kertoo, että huonon hakukokemuksen myötä on paljon epätodennäköisempää, että he ostaisivat kyseisen työnantajan tuotteita tai palveluita. Vaikka 91 % työnantajista myöntää, että hakijakokemus voi vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen, vain 26 % yrityksistä kuitenkaan mittaa tätä vaikutusta. Palkkaus- ja koulutusohjelmiin panostamisen kautta yritykset kykenevätkin sekä löytämään huipputyöntekijät että vaikuttamaan hakijoiden kulutuskäyttäytymiseen.
 

8. Työnantajat ottavat monimuotoisuuden vakavasti

 

Monimuotoisuus on ollut tärkeä puheenaihe jo vuosia ja olemmekin miltei saavuttaneet pisteen, jossa yritykset jopa investoivat työvoimansa monimuotoisuuden lisäämiseen. Yritykset muodostavat yhä kasvavissa määrin esimerkiksi työntekijöiden resurssiryhmiä tukeakseen työntekijöiden sukupuoleen, etniseen taustaan sekä ikään liittyvää monimuotoisuutta. Vuoden 2018 aikana tulemmekin varmasti näkemään yhä useampia yrityksiä, jotka ottavat isoja askelia monimuotoisuuden lisäämiseksi.
 

9. Työvoimalakien purkaminen

 

Yhdysvalloissa yhä useammat työvoimalait tulevat puretuiksi. Tämä jatkuva muutos vaikuttaa organisaatioiden kykyyn suojella työntekijöidensä oikeuksia ja aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia. Tämä trendi ei onneksemme ole kuitenkaan siirtymässä Suomeen.
 

10. Ikääntyvä työvoima

 

Työvoima jatkaa ikääntymistään, sillä suuret ikäluokat elävät pidempään kuin aikaisemmat sukupolvet ja jäävät näin ollen myös eläkkeelle entistä myöhemmin. Vaikka työntekijöiden ikääntyminen tulee aiheuttamaan yrityksille kustannuksia esimerkiksi eläke-etuuksien ja terveydenhuollon muodossa, vain kolmasosa Yhdysvaltojen organisaatioista valmistautuu tähän muutokseen.

Lähde: Forbes

Tyohyvinvointiopas

15.11.17

Hyvinvointia henkilöstöeduilla

Työelämän 2 trendiä: Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy ja palkan merkitys motivaattorina vähenee.

Lue lisää
Henkilöstöedut vaikuttavat työhyvinvointiin
13.02.18

Asenteella ja suunnittelulla hyvinvointi kuntoon

Siinä missä terveydestä ja hyvinvoinnista - sekä henkisestä että fyysisestä - huolehtiminen kesällä on helppoa, voi moni törmätä vaikeuksiin palatessaan normaaliin arjen rytmiin sen erilaisine velvollisuuksineen ja aikatauluineen.

Lue lisää
Optimal Performance - asenteella ja suunnittelulla hyvinvointi kuntoon

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää enemmän Edenredin henkilöstöeturatkaisuista? Autamme sinua mielellämme. Täytä alla oleva yhteydenottolomake, olemme sinuun yhteydessä.