Luke - Luonnonvarakeskus otti käyttöön Edenredin maksuratkaisut

Edenredin ratkaisun käyttöönotto Lukella

Luonnonvarakeskus eli Luke yhdistettiin neljästä eri valtion virastosta yhdeksi organisaatioksi vuonna 2015. Fuusion myötä alkoi melkoinen uuden organisaation rakennustyömaa: päällekkäisiä toimintoja karsittiin, vanhoja toimintoja kehitettiin tai niiden tilalle jouduttiin etsimään täysin uusia ratkaisuja.

 


 

Melko nopeasti fuusion jälkeen todettiin, että henkilöstön lounasruokailu oli kiistatta yksi niistä osa-alueista, johon piti hakea uutta ratkaisua. Jokainen neljästä virastosta oli nimittäin aiemmin hoitanut henkilöstön lounasruokailun tukemisen useilla erillisillä lounasruokalasopimuksilla. Lukelle periytyikin valtava määrä lounassopimuksia ympäri Suomea, tehden lounasruokailun hallinnoimisesta suhteettoman raskaan ja tehottoman prosessin.

 

Sopimusruokailumalli ei sopinut myöskään entistä isomman ja laajemmalle levittäytyneen organisaation tarpeisiin. Lukella on toimipisteitä ympäri Suomea ja työnkuvat vaihtelevat erilaisista asiantuntija- ja tutkijatehtävistä lakisääteisiin viranomaistehtäviin, jotka sijoittuvat kentälle esimerkiksi kalalaitoksiin tai navettoihin. Henkilöstö liikkuu myös paljon toimipisteiden välillä ja osa tekee etätöitä. Yhdelle paikkakunnalle sijoittuva sopimusruokala ei palvellutkaan kovin tasapuolisesti henkilöstöä ja monille esimerkiksi kentällä työskenteleville ainoaksi vaihtoehdoksi jäivät eväät.

 

 

Työntekijöiden lounastauot ja monipuolinen lounas koettiin Lukella kuitenkin jatkossakin tärkeäksi asiaksi tukea ja näin ollen virasto päättikin kilpailuttaa uusia ratkaisumalleja Hanselin kautta. Kilpailutuksessa päädyttiin Edenredin korttiratkaisuun. Ratkaisevat tekijät Edenredin korttiin päätymisessä olivat juuri tasapuolinen ratkaisu sekä hallinnoinnin helpottaminen, joka palvelisi kaikkia työntekijöitä toimenkuvaan katsomatta ympäri Suomea.

 

“Tasapuolisuus ja hallinnoinnin helpottaminen olivat tärkeimmät syyt siihen miksi Edenredin ratkaisuun oli helppo päätyä.”

 

Uuden ratkaisun myötä sadoista eri lounassopimuksista luovuttiin ja nyt työntekijöiden etuja hallinnoidaan keskitetysti Edenredin verkkotyökalussa. Edenredin verkoston koko Suomen laajuinen kattavuus sekä se, että lounasta pystyy ostamaan myös ruokakaupasta, palvelee nyt koko Luken henkilöstöä tasapuolisemmin, kun jokaisella on mahdollisuus hyödyntää lounasetunsa esimerkiksi lähikahvilaan tai ruokakaupan take away -ateriaan. Uusi lounasetu onkin entistä joustavampi henkilöstölle, kun käyttöpaikkoja on runsaasti eivätkä ne ole enää vain tietyille paikkakunnille sidottuja.

 

“Esimerkiksi maastossa piti aina ennen olla eväät mukana, kun lähin sopimusruokala saattoi olla hyvinkin kaukana. Nykyään sieltä maastosakin on mahdollisuus kunnon lounaaseen, kun voi mennä mihin tahansa lähimpänä sijaitsevaan lounaspaikkaan syömään.”

 

Lisäksi kiitosta on tullut myös Edenredin kortin kätevyydestä ja helppokäyttöisyydestä.

 

Lukella päädyttiin nimenomaan korttiratkaisuun, sillä pelkkä mobiilimaksuratkaisu ei olisi puoltanut tasapuolisuuden kriteeriä: kaikilla työntekijöillä ei voida edellyttää olevan älypuhelinta. Seteleihin olisi liittynyt taas ylimääräistä hallinnointia. Edenredin korttiratkaisun lisäksi tullut mobiilimaksumahdollisuus koettiin myös hyvänä lisänä.

 

Lounasetu otettiin käyttöön loppuvuodesta 2017. Edenred avusti käyttöönotossa pitämällä henkilöstölle infotilaisuuksia sekä koulutti lounasedun hallinnoijia Edenredin tilaustyökalusta. Luke ottaa myös Edenredin liikunta- ja kulttuuriedun käyttöön myöhemmin keväällä 2018.

 

Miten Lukella sitten suhtaudutaan työhyvinvointiin laajemmassa kokonaiskuvassa?

 

Koska Luke on vielä suhteellisen tuore organisaatio, on se omien sanojensa mukaan työhyvinvoinnin rakentamisen alkumetreillä. Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat Luken tärkein resurssi ja tuloksentekijä. Mielekäs, merkityksellinen työ, sujuvat työskentelyolosuhteet ja avoin ja oikeudenmukainen kulttuuri ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Ne sekä osaamisen ja kohtuullisten haasteiden kautta saatava hallinnan tunne ovat myös työhyvinvoinnin kokemuksen ytimessä. Edenredin etujen koetaan taas omalta osaltaan edistävän tuoreen organisaatiokulttuurin rakentamisessa.

 
Tutustu lounasetuun›

Juttua varten haastateltiin Edenredin ratkaisun käyttöönotossa mukana olleita Taru Könköä, Mari Työrantaa sekä Jaana Arankoa Lukella.

Kuva: Asiakkaana Erja Koivunen (Luke) ja kassalla emäntä Mirja Rautajoki. Kuva on otettu Viikissä sijaitsevassa Ravintola Tähkässä.

16.11.17

Lounasetu maksaa itsensä takaisin

Hetki, jonka laittaa lounastaukoon maksaa itsensä takaisin lisäämällä tuottavuutta ja työtehoa. Lisäksi lounasetu tukee ravintola-alan työllisyyttä.

Lue lisää
Lounasetu maksaa itsensä takaisin
6.02.18

Tauolla Questbackin kanssa

Lounasetu on kaikille tasapuolinen ja reilu vaihtoehto etenkin organisaatiossa, jossa on paljon liikkuvia työntekijöitä.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää enemmän Edenredin henkilöstöeturatkaisuista? Autamme sinua mielellämme. Täytä alla oleva yhteydenottolomake, olemme sinuun yhteydessä.