Edenredin Work Goes Happy

Edenredin Work Goes Happy -tilaisuuden parhaat antimet

Edenredin 15.3 järjestetyssä tilaisuudessa nähtiin mielenkiintoinen kattaus eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja. Lavalla nähtiin Reaktor oy:n johtaja ja lakimies Nelli Vilkko, Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilainen, Sick oy:n toimitusjohtaja Ari Rämö, Paavo Nurmi -keskuksen erikoislääkäri Harri Helajärvi sekä valmentaja Hannu Aravirta. Puhujien aiheet olivat ajatuksia herättäviä ja käsittelivät päivän aihetta ”hyvinvoiva työntekijä” monipuolisesti eri näkökulmista käsin. Tästä tiivistelmästä löydät tilaisuuden esitysten parhaat palat!


 

Johto – opi päästämään irti

 

Reaktor Oy:n johtaja ja lakimies Nelli Vilkko käsitteli esitelmässään Reaktoria itseohjautuvan asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. Vilkko painotti puheenvuorossaan sitä, miten menestyvä itseohjautuva asiantuntijaorhanisaatio rakennetaan ennen kaikkea rekrytoimalla ”aitoja reaktorilaisia” – ihmisiä, joilla on halu kehittyä maailman parhaaksi asiantuntijaksi omassa erityisosaamisessaan. Matalahierarkisen Reaktorin asiantuntijoita motivoidaan aidolla tiimeille annetulla vastuulla.

 

“Kun ihmiselle annetaan valta päättää, hän haluaa näyttää mihin hän pystyy.”

 

Reaktor-tyylistä vastuunantoa kuvaa muun muassa se, miten yrityksen Japanin konttori perustettiin työntekijätasolta jopa toimitusjohtajan tietämättä. Johdon luottamuksella on siis valtava merkitys. Vilkon mukaan itseohjautuvassa organisaatiossa johtajan tulee uskaltaa päästää irti ja luottaa siihen, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Vilkko vertasikin Reaktorin tiimejä rock-bändeihin, joiden sparraajina ja toiminnan mahdollistajina toimivat johtajat sekä pääkonttorin tukifunktiot. Vilkko toi lisäksi esitelmässään esille, miten itseohjautuvuus ja matalahierarkia eivät kuitenkaan tarkoita ”leväperäisyyttä” vaan nimenomaan päinvastoin. Kun ihmiselle annetaan valta päättää, hän haluaa näyttää mihin hän pystyy.

 

Jatkuva taistele/pakene-tila heikentää ratkaisukykyämme

 

Aivotutkija Minna Huotilaisen esitelmän aiheena toimi ”aivot työssä”. Huotilainen puhui esitelmässään siitä, miten elämme nykyisin säheltämisen vuosikymmentä. Tällä hän viittaasi siihen, miten mm. kiire, huonot työtilat sekä työn jatkuvat keskeytykset kuormittavat merkittävästi aivojamme. Tästä syystä olemme jatkuvasti taistele/pakene-tilassa, jossa Huotilaisen mukaan on vaikeaa kehittää luovia ja innovatiivisia ratkaisuja. Huotilaisen mielestä työnantajien tulisikin kiinnittää yhä enemmän huomiota työntekijöiden palautumiseen ja fysiologiseen tilaan, sekä poistaa sellaisia tekijöitä, jotka heikentävät työntekijöiden työssä onnistumista.

 

Huotilaisen mielestä työnantajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota työntekijöiden palautumiseen.

 

Arjen kohtaamiset ovat johtamisessa tärkeitä

 

Sick oy:n Ari Rämö käsitteli esityksessään yksinkertaista johtamista arjessa. Rämö toi esitelmässään esille, miten arjen kohtaamiset ovat johtamisessa olennaisia ja miten kuuntelemisella, kannustamisella ja läsnäololla on mahdollista luoda positiivinen ja arvostava ilmapiiri. Rämön mukaan jokaisen tulisikin pohtia sitä, ovatko he arjessa arvostajan vai arvostelijan roolissa, sillä se, kumman puolen valitsemme, vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen vuorovaikutukseen muiden kanssa.

 

Tunne mukaan terveyden edistämisessä

 

Lavalla nähtiin myös Paavo Nurmi -keskuksen erikoislääkäri Harri Helajärvi, jonka aiheena toimi ”uutta asennetta terveyden edistämiseen”. Helajärven mukaan terveyden edistämisessä on ensiarvioisen tärkeää ottaa huomioon ihmisten erilaisuus. Pelkkä tilastojen ja suositusten tuputtaminen ei vielä motivoi, vaan jokaisen henkilön kohdalla on pyrittävä miettimään, mitkä ovat juuri ne kannustimet, jotka saavat aikaan muutoksen. Helavirta toikin esitelmässään esille, miten ihmisillä on monesti sekä tarvittavat tiedot että taidot terveyden edistämiseen, mutta vasta sitten, kun mukaan saadaan myös tunne, on muutoksia mahdollista saada aikaiseksi.

 

“Ihmisillä on monesti sekä tarvittavat tiedot että taidot terveyden edistämiseen, mutta vasta sitten, kun mukaan saadaan myös tunne, on muutoksia mahdollista saada aikaiseksi.”

 

Voittava tiimi rakennetaan yhdessä tekemisen kautta

 

Aatu Itkosen taikuriesityksen jälkeen lavalla nähtiin valmentaja Hannu Aravirran puheenvuoro, joka käsitteli voittavan tiimin rakentamista. Mielenkiintoisen Aravirran esityksestä teki se, että vaikka hän käsitteli tiimin johtamista urheilun näkökulmasta, samat lainalaisuudet on mahdollista löytää myös yritysmaailmasta. Aravirta korosti puheenvuorossaan yhdessä tekemisen merkitystä sekä valmentajan monipuolista roolia tiimin johtamisessa. Aravirran mukaan valmentajan tulee kyetä toimimaan jokaisen pelaajan kanssa omalla tavallaan, mutta kuitenkin niin, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Aravirta toi lisäksi esille, miten menestyvän joukkueen johtamisen tulee tapahtua nimenomaan tekojen ja esimerkin kautta.

21.02.18

Edenred työnantajana

Millaista on olla töissä yrityksessä, jonka tuotteet tukevat työhyvinvointia suomalaisissa yrityksissä?

Lue lisää
Edenred Runfest
26.03.18

Edenredin ratkaisun käyttöönotto Lukella

Luonnonvarakeskus eli Luke yhdistettiin neljästä eri valtion virastosta yhdeksi organisaatioksi vuonna 2015. Melko nopeasti fuusion jälkeen todettiin, että henkilöstön lounasruokailu oli kiistatta yksi niistä osa-alueista, johon piti hakea uutta ratkaisua.

Lue lisää
Luke - Luonnonvarakeskus otti käyttöön Edenredin maksuratkaisut

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää enemmän Edenredin henkilöstöeturatkaisuista? Autamme sinua mielellämme. Täytä alla oleva yhteydenottolomake, olemme sinuun yhteydessä.