Liikuntabarometri 2019

Henkilöstöliikuntabarometri 2019 pähkinänkuoressa

Henkilöstöliikuntabarometri selvittää kahden vuoden välein palkansaajien ja työnantajien arvioiden avulla henkilöstöliikunnan tilaa Suomessa. Tässä artikkelissa esittelemme uusimman liikuntabarometrin tuloksia pähkinänkuoressa.

Henkilöstöliikunnan tukemisen positiiviset vaikutukset

Työnantajien mukaan henkilöstöliikunnan tukemisen hyödyt vaikuttavat positiivisesti henkilöstön työhyvinvointiin, ihmisten työkykyyn ja –vireeseen sekä yleiseen terveydentilaan. Lisäksi nähtiin positiivista vaikutusta työpaikan ilmapiiriin ja yrityksen tuottavuuteen sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

Näin liikuntaa tuetaan

Liikunnan tukeminen on tyypillistä nimenomaan suurille työyhteisöille, joissa käytännössä kaikissa tuetaan henkilöstön liikuntaa rahallisesti tai jotenkin muuten palveluja järjestämällä. Mitä suurempi työpaikka, sitä todennäköisempää on se, että henkilöstöllä on liikuntamahdollisuuksia.

Liikuntaseteleitä tai vastaavia maksuvälineitä tarjoaa 8/9 liikuntaa tukevista ja 3/4 kaikista työnantajista.

10 liikuntapalvelua

Yleisimmät liikunnan tuen muodot.

Kuinka paljon liikuntaa tuetaan?

Uusimman liikuntabarometrin mukaan tuki on keskimäärin 231 euroa vuodessa henkilöä kohden. Summa on kasvanut vuodesta 2005 asti, mutta ensimmäistä kertaa tänä vuonna summa on hieman matalampi. (vuonna 2017 summa oli 266 €).  Rahan rinnalle näyttää nousseen yhä enemmän työskentelytapoihin ja työkulttuuriin liittyviä asioita, kuten liiallista istumista ehkäiseviä ja taukoliikuntaa lisääviä toimenpiteitä.

Työpäivän aikaista liikettä halutaan lisätä

Viime aikoina on ollut yhä enemmän keskustelua siitä, kuinka vaarallista on istua pitkiä aikoja paikallaan. Tämä näkyy liikuntabarometrissakin. Yli 90 % niistä vastaajista, jotka tekevät istumatyötä, ilmoitti, että työyhteisössä on kiinnitetty huomiota liikkeen lisäämiseen työpäivän aikana.

Yleisimpiä muutoksia ovat olosuhteisiin liittyvät toimenpiteet, kuten säädettävät työpöydät ja taukotilojen korkeammat pöydät sekä toimintatapoihin liittyvät toimenpiteet – esimerkiksi taukoliikunta, kävelypalaverit, kokouskäytännöt sekä portaiden käyttö.

Tilanne on huonompi yrityksissä, joissa tehdään fyysistä työtä; liikuntaa hyödynnetään työpäivän aikana palautumiseen tai työsuoritukseen valmistautumiseen vain 16 % niistä työpaikoista, joissa tehdään fyysisesti raskaita töitä.

Henkilöstöliikunnan tukemisen esteet

Kaikilta työnantajilta – myös niiltä, jotka eivät tue henkilöstön liikuntaharrastuksia – kysyttiin, mitkä ovat suuria esteitä työpaikalla liikunnan tukemiselle tai sen menestykselliselle toteuttamiselle. Suurin syy on työnantajien mielestä se, että henkilöstö ei ole kiinnostunut asiasta. Muita suurimpia syitä ovat resurssipuute käytännön järjestelyihin, työntekijät ovat riittävän aktiivisia ilman tukea sekä yrityksen taloudellinen tilanne.

Haasteena liikkumattomien aktivointi

Tässäkin tutkimuksessa nousi esiin passiivisiin työntekijöihin vaikuttamisen vaikeus. Aktivointitoimet purevat niihin, jotka ovat muutenkin liikunnallisesti aktiivisia elämässään. Liikunnallisesti passiiviset jättävät rahanarvoisen edun jopa kokonaan käyttämättä.

Barometrin mukaan puolet osallistuvat työnantajan tukemaan liikuntaan säännöllisesti ja viidennes satunnaisesti. Joka kolmas ei siis hyödynnä lainkaan liikuntamahdollisuuksia! Passiivisten liikkujien aktivointi on monen työnantajan haaste ja se näkyykin monella yrityksellä lähitulevaisuuden toimenpideohjelman painopisteenä.

Niiltä työnantajilta, jotka tukevat liikuntaa, tiedusteltiin henkilöstön fyysisesti aktiivista elämäntapaa tukevien toimenpiteiden painopistettä kahden seuraavan vuoden aikana. 60 % liikuntaa tukevista työpaikoista aikoo panostaa liikunnallisesti passiivisten aktivointiin, mutta vain joka neljännellä työpaikalla on järjestettyjä tukimuotoja terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville.

Työntekijät eivät välttämättä myöskään tunnista käytössä olevia palveluja. Monille on epäselvää, onko heillä mahdollisuutta antaa palautetta tavoista, joilla työnantaja tukee liikuntaa. Joka neljäs työnantaja sanoo järjestävänsä aktiviteetteja liikunnallisesti passiivisille, mutta vain muutama prosentti henkilöstöstä tunnistaa, että tukea ja palveluja on tarjolla erityisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuville.

Keinoja passiivisten liikkujien aktivointiin

Työntekijöiltä kysyttiin, mikä saisi heidät lisäämään tai aloittamaan työpaikan tukeman liikunnan. Vastausten perusteella joka toinen lisäisi tai aloittaisi liikunnan harrrastamisen, jos työnantaja lisäisi liikunnan harrastamisen taloudellista tukea.  Kolmannesta motivoisi, jos liikunnan harrastaminen ja terveet elämäntavat vaikuttaisivat palkkaukseen. Neljäsosa innostuisi työkavereiden vaikutuksesta. Samoin neljännes aktivoituisi työpaikkojen liikuntakerhojen tai -porukoiden vaikutuksesta. 23 % lisäisi liikuntaa taukoliikunnan ja esimerkiksi kävelypalaverien myötä.

Passiivisten aktivointi on useimmilla siis tavoitteena, mutta kohdennetut toimenpiteet puuttuvat. Tähän tarvitaan toimintasuunnitelma, joka puuttuu lähes kaikilta. Vain joka kymmenes organisaatio hyödyntää henkilöstöliikunnassa toimintasuunnitelmaa ja mitattavia tavoitteita.

Toimintasuunnitelman pohjana voi käyttää vaikkapa uudistettua aikuisten liikuntasuositusta, joka kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikunnan lisäämiseen arjessa.

 

Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen Suomen Olympiakomitea ry:n toimeksiannosta. Yhteistyökumppanina on toiminut Työeläkeyhtiö Elo.

Lähteet:

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/dlm_uploads/2019/10/311b2af7-henkilostoliikuntabarometri-2019.pdf

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/dlm_uploads/2019/10/db78fe77-henkilostoliikuntabarometri-2019_tulosdiat.pdf

 

 

 

 

21.10.19

Uusi aikuisten liikkumisen suositus

Juuri julkaistu liikkumisen suositus aikuisille kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa vinkkejä liikunnan lisäämiseen arjessa.

Lue lisää
19.08.18

3 syytä tarjota lounas- ja liikuntaetua henkilöstölle

Listasimme kolme syytä miksi lounas- ja liikuntaetua tuetaan yrityksissä.

Lue lisää
3 syytä tarjota lounas- ja liikuntaetua henkilöstölle

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää enemmän Edenredin henkilöstöeturatkaisuista? Autamme sinua mielellämme. Täytä alla oleva yhteydenottolomake, olemme sinuun yhteydessä.