Henkilöstöedut vaikuttavat työhyvinvointiin

84% uskoo työsuhde-etujen vaikuttavan työhyvinvointiin

Enemmistö suomalaisista pitää työsuhde-etuja merkittävänä työhyvinvoinnin ja työnantajamielikuvan kannalta. Kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista työikäisistä 77 prosenttia kertoi työnantajansa tarjoavan heille työsuhde-etuja. Yleisimmät työsuhde-edut suomalaisilla työpaikoilla ovat lounasetu ja liikuntaetu

 


 

Kyselyyn osallistuneista puolet kertoi työnantajan tarjoavan lounasedun (50%) ja lähes yhtä moni saa liikuntaetua (49 %). Kulttuurietu puolestaan on tarjolla 36 prosentille ja puhelinetu 34 prosentille vastaajista.

 

lounas- ja liikuntaetu
Noin puolet vastaajista kertoo työnantajan tarjoavan lounas- ja liikuntaedun.

 

kulttuuri- ja puhelinetu
Reilu kolmannes vastaajista kertoo työnantajan tarjoavan kulttuuri- tai puhelinedun.

 

  • Viidennes (19 %) vastaajista kertoi, että heidän työnantajansa ei tarjoa lainkaan työsuhde-etuja
  • Joka viides (21 %) saa yhden edun.
  • Saman verran (21 %) on niitä,  joille on tarjolla jopa kolme etua tai enemmän.
  • Viidenneksen verran on myös niitä, jotka eivät hyödynnä lainkaan työnantajan heille tarjoamia etuja.

Kaikkien tutkimukseen vastanneiden mukaan käytetyimmät työsuhde-edut ovat lounasetu (38 %), liikuntaetu (37 %), puhelinetu (29 %) ja kulttuurietu (29 %).

 

Työsuhde-edut parantavat työhyvinvointia ja työnantajamielikuvaa

 

Vastaajista, joilla on käytössään jokin työsuhde-etu, 84 prosenttia kertoi, että ne lisäävät työhyvinvointia tavalla tai toisella. Naisista 42 prosenttia piti työsuhde-etujen vaikutuksia työhyvinvoinnille jopa erittäin tärkeänä kun vastaava luku miesten keskuudessa oli 30 prosenttia.

Työsuhde-eduilla on myös suuri vaikutus työnantajamielikuvaan. Erityisesti liikunta- ja kulttuuriedulla (83 %), Lounassetelillä (75 %), työpaikkaruokalalla (72 %) sekä työmatkaedulla (67 %) nähdään olevan hyvin tai melko suuri vaikutus mielikuvaan työnantajasta. Naiset ajattelevat useammin kuin miehet, että työsuhde-eduilla on myönteinen vaikutus työnantajan mielikuvaan.

 

tyonantajanmielikuva henkilöstöedut työnantajamielikuva

 

– Hyvinvoivat työntekijät ovat ehdottomasti työpaikan tärkein voimavara. Hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää oikeaa tasapainoa työn ja siitä palautumisen välillä. Taitava työnantaja tiedostaa tämän ja panostaa työympäristöön, joka kannustaa ihmisiä huolehtimaan itsestään, toteuttamaan itseään ja kehittymään omassa työssään, sanoo työterveyslaitoksen asiantuntija Jaana Laitinen.

 

Työsuhde-etujen rahalliset säästöt osalle epäselviä

 

Noin hieman yli puolet vastaajista tietää tarkalleen, kuinka paljon he säästävät rahaa käyttämällä työsuhde-etuja, kolmannes tietää suurin piirtein ja joka kymmenes ei ole lainkaan selvillä työsuhde-etujen rahallisista säästöistä.

Esimerkiksi 48 % vastaajista tietää tarkalleen, kuinka paljon he säästävät käyttäessään Lounasseteliä ja 59 % vastaajista ymmärtää liikuntaedun rahallisen hyödyn. Vastaajat olivat parhaiten perillä asuntoedun rahallisista hyödyistä, mutta senkin kohdalla ’vain’ 70 prosenttia tiesi säästöt tarkalleen.

Syiksi tietämättömyydelle vastaajat kertoivat kiinnostuksen puutteen (53 %) ja etujen laskemisen monimutkaisuuden (40 %). Vastaajista 16 prosenttia kertoi syyksi sen, että työnantaja ei ole tarjonnut riittävästi tietoa työsuhde-eduista.

 

Naiset ottaisivat liikuntaedun ja miehet autoedun

 

Vastaajilta kysyttiin myös, minkä työsuhde-edun he ottaisivat käyttöönsä, jos he saisivat valita vain yhden edun. Selvän kärkikaksikon muodostivat autoetu (18 %) ja liikuntaetu (17 %). Mielenkiintoista oli se, että miehistä autoedun haluaisi 27 prosenttia ja naisista vain 10 prosenttia. Vastaavasti naisista 24 prosenttia valitsisi liikuntaedun ainoaksi edukseen ja miehistä vain 9 prosenttia.

Myös arkea ja perhe-elämää helpottavat palvelut saavat kannatusta työnantajan tarjoamina etuina. Noin puolet vastaajista ottaisi käyttöönsä kotilääkäripalvelut (45 %) tai kodinhoitopalvelut (45 %). Perinteisten etujen lisäksi aivan uusina etuina vastaajat haluaisivat yhden lomamatkan vuodessa (62 %), hieronnan (58 %) ja ostoedun ruokakauppoihin (49 %).

 

Lue lisää lounasedusta

Lue lisää liikuntaedusta

 

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalainen työssäkäyvä aikuisväestö. Tutkimusaineisto on kerätty nettikyselynä Consumer Compassin tutkimuspaneelissa joulukuussa 2016. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1334 vastaajaa, joista työelämässä oli 1029 vastaajaa (77%). Nämä 1029 vastaajaa vastasivat työsuhde-etuja koskeviin kysymyksiin. Aineisto painotettiin vastaamaan suomalaista työssäkäyvää aikuisväestöä iän mukaan.

 

Ilmainen Työhyvinvointi Suomessa 2020 -opas 

15.11.17

Virike-edulla puhtia työpäivään

Henkilöstöliikunnan tukemisella on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Henkilöstöliikuntaa tuetaankin jo lähes kaikissa yrityksissä.

Lue lisää
Virike-etu
5.09.17

Lounasetu toimii koko työyhteisön hyväksi

Lounasedulla on monia positiivisia vaikutuksia niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko tietää enemmän Edenredin henkilöstöeturatkaisuista? Autamme sinua mielellämme. Täytä alla oleva yhteydenottolomake, olemme sinuun yhteydessä.