Mitä pyörälle tapahtuu työsuhteen päättyessä?

Työntekijä voi lunastaa pyörän itselleen, mutta veroedun hyöty on luonnollisesti pienempi vrt. leasing-kauden päättyessä. Leasing-kauden päätyttyä pyörän voi ostaa itselleen 1 %-jäännösarvolla.

Etuun kuuluva keskeytysturva takaa, että pyörästä pääsee eroon missä vaiheessa tahansa.

Vaihtoehtoisesti, pyöräedun voi kesken maksukauden (leasing-kauden)
siirtää tarvittaessa toiselle polkupyöräetua tarjoavalle työantajalle.