Mikä tulorekisteri on?

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) otettiin käyttöön 1.1.2019 maksettavien palkkojen ja etuuksien osalta.

Tulorekisteri velvoittaa jokaisen palkkaa tai etuuksia maksavan tahon ilmoittamaan tiedot Tulorekisteriin. Luontoisedut tulevat olemaan raportoitavien etuuksien piirissä silloin, kun niitä on annettu työntekijän käyttöön.

Ilmoitettavat edut ovat lounas ja työmatka, sekä edut, jotka ylittävät verorajan (ajankohtaiset rajat löydät täältä.)

Jos työntekijälle maksetaan sekä rahapalkka että luontoisetuja, tulee molempien suoritusten tiedot ilmoittaa viimeistään viidentenä kalenteripäivänä tulorekisteriin. Jos työntekijälle ei ole samalla maksettu rahana maksettavaa palkkaa, voi luontoisetujen tiedot ilmoittaa kuukausitasolla: luontoisetutiedot on kuitenkin ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään etuuden maksupäivää seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Eli esimerkiksi tammikuun 15. päivä maksettava luontoisetu on ilmoitettava helmikuun 5. päivään mennessä.

Lue tulorekisteristä lisää Verohallinnon sivuilta