Tulorekisteri

 

Poissaoloihin ja sanktioihin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät alhaalta.

Poissaolot – Jos poissaoloja ilmoitetaan, täytyykö ilmoittaa kaikki poissaolot?

Poissaolotiedot ovat vapaaehtoisesti annettavia täydentäviä tietoja. Jos maksaja ilmoittaa poissaolotietoja, pitäisi lähtökohtaisesti ilmoittaa kaikki poissaolot, ei vain osaa poissaoloista.

Poissaolot – Millä poissaolokoodilla ilmoitetaan ylitöiden johdosta annettu poissaolopäivä?

Vapaa voidaan ilmoittaa palkallisen poissaolon syykoodilla ”Muu syy”.

Poissaolot – Meidän järjestelmästämme ei saa poissaolotietoja päivätasolla. Voinko ilmoittaa tiedot poissaolopäivien lukumääränä?

Poissaolotiedot voidaan ilmoittaa ajanjaksoina tai poissaolopäivien lukumääränä. Poissaolojaksolle ilmoitetaan aina alkupäivä ja sen lisäksi loppupäivä tai vaihtoehtoisesti poissaolopäivien lukumäärä. Poissaoloaikojen ilmoittaminen ajanjaksoina (alku- ja loppupäivä) on suositeltava tapa, koska poissaolojaksoja hyödynnetään lähes kaikkien etuuksien käsittelyssä. Tiedon käyttäjät joutuvat pyytämään maksajalta lisätietoja, jos tiedot annetaan pelkästään poissaolopäivien lukumäärinä ilman, että annettaisiin poissaolojakson loppupäivä. Esimerkiksi Kelalle ei riitä, että poissaolot ilmoitetaan poissaolopäivien lukumäärinä ilman, että annettaisiin poissaolon ajanjaksoa.

Sanktiot – Miten tulorekisterissä määrätään myöhästymismaksu? Miten siihen haetaan oikaisua?

Myöhästymismaksun määrää Verohallinto tulorekisteristä saamansa tiedon perusteella. Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos pakolliset tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Oikaisua haetaan Verohallinnolta.

Sanktiot – Mitä seuraamuksia määrätään, jos ilmoittaa tiedot myöhässä?

Tulorekisteriin myöhässä annettavien ilmoitusten seuraamusmaksuksi määrätään tulotietojärjestelmästä annetun lain mukainen myöhästymismaksu. Tulorekisteriin ilmoitettavien verotustietojen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamusmaksuja ovat oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (OVML) mukainen veronkorotus ja verotusmenettelystä annetun lain (VML) mukainen sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu.

Santiot – Onko menettelyn alkuvaiheessa mitään huojennusta sanktioista?

Tulorekisterin käyttöönotto muuttaa suoritusten maksajien ilmoittamismenettelyjä merkittävästi, minkä vuoksi ilmoittamisessa voi esiintyä alkuvaiheessa erilaisia tahattomia sisältövirheitä ja -puutteita sekä ilmoittamisen määräaikoihin liittyviä väärinkäsityksiä. Menettelyn alkuvaiheessa tapahtuvien tahattomien virheiden ja viivästysten perusteella ei tämän vuoksi ole kohtuullista määrätä seuraamusmaksuja. Myöhästymismaksua määrätään pääsääntöisesti vasta vuoden 2020 alussa ja sen jälkeen annettujen tietojen perusteella.

Vuonna 2019 annettujen tietojen perusteella ei siten pääsääntöisesti määrätä myöhästymismaksua. Vuonna 2019 annettujen tietojen perusteella myöhästymismaksua määrätään ainoastaan silloin, jos tietojen myöhässä ilmoittaminen osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin.

Sanktiot – Myöhästymismaksua määrätään seuraavan kuukauden kahdeksannen päivänä jälkeen. Täytyykö siis palkkatietoilmoituksen lisäksi antaa vielä jokin palkkojen koonti? Miten päiväkohtainen myöhästymismaksu määräytyy?

Maksetut palkat ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti. Palkkojen perusteella laskettu sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Myöhästymismaksua määrätään kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella. Myöhästymismaksua määrätään, jos tiedot kalenterikuukauden aikana maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin ne on viimeistään ilmoitettava kyseisen kuukauden viimeisen päivän tapahtumista. Myöhästymismaksua määrätään, jos ilmoitus annetaan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen päivän jälkeen.

Sanktiot – Onko 3 euron päivittäinen myöhästymismaksu tulonsaajakohtainen?

Ei ole. Myöhästymismaksua määrätään kalenterikuukaudelta annettavien tietojen perusteella. Myöhästymismaksua määrätään, jos tiedot kalenterikuukauden aikana maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin ne on viimeistään ilmoitettava kyseisen kuukauden viimeisen päivän tapahtumista. Myöhästymismaksua määrätään, jos ilmoitus annetaan maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen päivän jälkeen.

 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löydät alla olevista linkeistä

 

Yleistä

 

Ravintoetu-, virike-etu ja työmatkaetu

 

Verottomat korvaukset

 

Tietojen ilmoittaminen

 

Tietojen korjaaminen