Tulorekisteri

 

Poissaoloihin ja sanktioihin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät alhaalta.

Jos verottomia korvauksia (päivärahat, kilometrikorvaukset) maksetaan yrityksessä päivittäin, onko nekin ilmoitettava 5 kalenteripäivän kuluessa maksamisesta vai voiko ne ilmoittaa esimerkiksi kerran kuukaudessa?

Tiedot on ilmoitettava jokaisen maksutapahtuman jälkeen viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Näin ollen myös maksetut kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset ja päivärahat) on ilmoitettava samassa määräajassa.

Ilmoitetaanko tulorekisteriin myös maksetut verottomat korvaukset, päivärahat ja kilometrikorvaukset?

Kyllä, tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.

Tarkoitetaanko kustannusten korvauksilla verovapaiden lisäksi myös veronalaisia korvauksia, joista ei toimiteta ennakonpidätystä?

Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kustannusten korvaukset (päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset).

Lisäksi tulorekisteriin ilmoitetaan ennakkoperintälain 15 §:n mukaiset välittömästi työstä aiheutuneet veronalaiset kustannusten korvaukset, jotka on vapautettu ennakonpidätyksen toimittamisesta. Tällaisia ovat muun muassa kustannukset, jotka ovat aiheutuneet työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta, tarveaineista ja suoja-asujen hankkimisesta. Ennakonpidätyksestä vapautettujen veronalaisten kustannusten korvausten ilmoittamiseen käytetään esimerkiksi tulolajeja Veronalainen kustannusten korvaus tai Vähennys ennen ennakonpidätystä kulujen vähennystavasta riippuen.

Myös veronalaiset matkakustannusten korvaukset, joista ei toimiteta ennakonpidätystä, on ilmoitettava tulorekisteriin tulolajeilla Kilometrikorvaus (veronalainen) tai Palkka yhteissumma silloin, jos korvaukset maksetaan palvelussuhteessa olevalle, tai Työkorvaus, jos korvaukset maksetaan toimeksiantosuhteessa olevalle henkilölle tai yhteisölle. Jos päivärahat on maksettu Verohallinnon päätöstä lievemmin perustein, korvaukset ilmoitetaan tulolajilla Palkka yhteissumma tai Muu maksettu lisä, jolloin suoritukset ovat myös sosiaalivakuutusmaksujen alaisia.

Milloin verovapaat kustannusten korvaukset on ilmoitettava, kun samaan palkanmaksuun ei liity tai liittyy verotettavaa tuloa?

Maksetut kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin maksupäivä + 5 päivää -periaatteella. Alarajaa ei ole.

Merkitystä ei ole sillä, maksetaanko samalla tulonsaajalle muuta tuloa tai maksetaanko kustannukset samasta tai eri järjestelmästä kuin palkat. Vaikka tulonsaajalle ei maksettaisi muuta tuloa, verovapaat matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löydät alla olevista linkeistä.

 

Yleistä

 

Ravinto-etu, virike-etu ja työmatkaetu

 

Verottomat korvaukset

 

Tietojen ilmoittaminen

 

Tietojen korjaaminen