“Passion for Customers” -tietosuojakäytäntö

Edenred-ratkaisujen tietosuojakäytäntö löytyy täältä.

Passion For Customers -ohjelman tavoitteena on kehittää Edenredin asiakkaiden kokemusta käyttämällä työkalua, jonka avulla Edenred pystyy hallinnoimaan ja arvioimaan kyselyitä sekä luokittelemaan saatuja asiakaspalautteita niiden ymmärrettävyyden parantamiseksi. Tätä varten työkalu hyödyntää myös profilointia. Profiloinnin avulla pystytään määrittelemään toimenpiteet asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi.

Edenred-konserni toimii henkilötietojesi käsittelyn rekisterinpitäjänä. Edenred kerää ja käsittelee Medallian tarjoaman työkalun kautta seuraavia henkilötietoja:

 • Kaikkia asiakkaita koskien: Yksilöinti- ja yhteystiedot (kuten etunimi, sukunimi, henkilökohtainen osoite, henkilökohtainen puhelinnumero, syntymäaika, jne.)
 • Yritysasiakkaita koskien: Työelämään liittyvät tiedot (kuten työpaikka, työpaikan osoite, työpuhelinnumero, liiketoiminnan tyyppi, jne.)
 • Digitaalisia vierailijoita koskien: Verkkotunnistetiedot (kuten IP-osoite, laitetiedot, selaintiedot, jne.)

Edenred käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tutkiakseen asiakkaiden tarpeita ja tyytyväisyyttä sekä tuotteiden ja palveluiden tarjonnan kehityssuuntia, mukaan lukien:
  • Tavanomaisten asiakasprofiilien määrittely ja tietojen luokittelu
  • Kehityssuuntien analyysit segmentoinnin, suodatuksen, profiilien vertailun ja ajan myötä tapahtuvan seurannan avulla
  • Asiakkaan vuorovaikutuksen personointi, erityisesti koskien historiaa asiakkaiden kanssa
  • Kaupallisten mahdollisuuksien tunnistamisen tukeminen henkilökohtaisiin palautteisiin perustuen
 • Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen asiakaskokemuksen perusteella
  • Tarjottujen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen asiakkaiden antamien palautteiden perusteella
  • Palveluihin liittyvien ylläpitotarpeiden tunnistaminen (IT-poikkeamien paikantaminen, resurssien moitteettoman toiminnan varmistaminen, vianmääritystuki)

Edellä mainittu henkilötietojen käsittely perustuu seuraavaan lailliseen perusteeseen:

 • Edenredin oikeutettu etu: Edenredin oikeutetun edun mukaista on ottaa käyttöön alusta asiakaspalautteen arvioimiseksi, jotta Edenred pystyy kehittämään asiakkaille tarjottavia palveluita, lisäämään heidän tyytyväisyyttään sekä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Henkilötietosi ovat Edenred-konsernin valtuutetun henkilöstön saatavilla, joista jokaisella on yksilölliset käyttöoikeudet heidän tiedonsaantitarpeensa laajuuden mukaan.

Henkilötietojasi siirretään käsiteltäväksi vain Edenred-konsernin nimenomaisesti valtuuttamille kolmansille osapuolille, mukaan lukien näiden alihankkijat. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi Edenred käyttää seuraavaa palveluntarjoajaa:

 • Medallia – ohjelmistopalvelu, joka takaa ylläpidon ja teknisen tuen.

Kaikki tiedot säilytetään Medallian palvelinten tietokannassa Frankfurtissa, Saksassa (varmuuskopiointipalvelinten sijaitessa Amsterdamissa, Alankomaissa).

Edenred-konserni takaa, ettei henkilötietoja siirretä Medallian palvelussa Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission riittävyyttä koskevaa päätöstä (GDPR 45 artikla) tai asianmukaisten ja riittävien turvatoimien luomista, joilla varmistetaan henkilötietojesi suojaaminen, mukaan lukien vakiosopimuslausekkeet (GDPR:n artikla 46).

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään 3 vuoden ajan. Tämän ajanjakson jälkeen henkilötiedot poistetaan automaattisin menetelmin.

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi sekä oikeus oikaista ja poistaa tietojasi. Tietyissä olosuhteissa ja sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä asetetuin ehdoin sinulla on myös oikeus vastustaa ja rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Pyynnöt tietojen oikaisuun tulisi kohdistaa asiakaspalvelulle. Kontaktilomakkeet työntekijöille löytyvät Apua ja Tukea UKK -osiosta Edenredin verkkosivulta.

Muihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt, valitukset ja muut pyynnöt tulisi tehdä täällä.

Muistutamme myös, että voit tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto (https://tietosuoja.fi).