Tietosuojakäytäntö

 

 1. TAUSTATIEDOT
 2. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
  • Edenred Finland toimii rekisterinpitäjänä kaikissa alla olevissa tarkoituksissa, luettelo ei ole tyhjentävä
  • Yhteydenottopyynnöt
 3. TIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUKSET
 4. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET
  • Johdanto
  • Pääsy tietoihin
  • Tietojen oikaisu
  • Tietojen poisto
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta
  • Oikeus tietojen siirtämiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

1. Taustatiedot

Version 2.1.1, julkaisemispäivä 11.11.2021

Edenred Finland pitää erittäin tärkeänä toiminnassaan käsittelemiensä henkilötietojen suojaamista. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Edenred Finland suorittaa rekisterinpitäjänä.

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoihin kohdistuvia toimia, joiden avulla luonnollinen henkilö voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa rekisteröidyille sovellettavien säännösten, ja erityisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus tai ”GDPR”) edellyttämät tiedot.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tietojenkäsittely, jossa Edenred Finland toimii rekisterinpitäjänä

Edenred Finland Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki ja, joka on rekisteröity yritystunnuksella 1057825-2 (jäljempänä “Edenred Finland”). Edenred Finland on vastuussa henkilötietojen käsittelystä osana toimintaansa alla esitetyn tietosuojakäytönnön mukaisesti.

Yhteydenottopyynnöt

Tietojen korjaamista koskevat pyynnöt tulisi ratkaista ensin etuuden käyttöön liittyvässä sovelluksessa tai työnantajan yhteyshenkilölle osoitetulla pyynnöllä. Ota yhteys asiakaspalveluun, jos tämä ei ole mahdollista. Yhteydenottolomakkeet ovat Käyttäjien saatavilla Edenred Verkkosivustolla olevan Apua ja Tukea UKK:n kautta.

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Edenred Finlandiin tästä, jos pyyntö koskee tämän tietosuojailmoituksen kohdassa ”Käyttäjien oikeudet” mainittujen muiden oikeuksien käyttämistä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Edenred Finland Oy
Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki, Suomi
Verkkopyyntölomake
Puh.: +358 9 7594 2848

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

Edenred Finlandin palvelujen ja niihin liittyvien IT-järjestelmien turvallisuus

Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee Käyttäjien henkilötietoja taatakseen heidän henkilötietojensa turvallisuuden ja erityisesti vikojen ja petosten ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja välttämiseksi. Tarvittaessa Edenred Finland käsittelee henkilötietoja järjestelmiin kirjautumisen, tietojen salauksen / salauksen purun, vianmäärityksen, varmuuskopioinnin, muutos- ja ongelmanhallinnan sekä mahdollisten tietotekniikkahäiriöiden yhteydessä.

Tämä käsittely on tarpeen Edenred Finlandin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi Edenred Finlandin palvelujen ja niihin liittyvien IT-järjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot, kun Käyttäjät toimittavat henkilötietoja suoraan Edenred Finlandille tai (tapauksesta riippuen Edunsaajien osalta) kun työnantajayritykset toimittavat henkilötietoja Palvelun Edunsaajista.

Käsiteltävien tietojen luokat

Henkilötietoihin, joita yritykset toimittavat Palvelun edunsaajista kuuluvat tapauksen mukaan:

 • Tunnistetiedot: sukunimi, etunimi, henkilötunnus
 • Ammatilliset tiedot: yrityksen nimi
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Palveluun liittyvät tiedot, jotka liittyvät Palvelun Edunsaajiin: etuus- ja lataustiedot kuten alkamispäivä, päättymispäivä, summat, toistumistiheydet, määrät, nimellisarvo, voimassaoloaika, jakelu-/toimituspaikka

Käyttäjien suoraan ilmoittamat henkilötiedot, eli tapauksen mukaan seuraavat tiedot:

 • Tunnistetiedot: sukunimi, etunimi
 • Ammatilliset tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Palveluun liittyvät tiedot: lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys
 • Sähköiset tunnistetiedot: IP-osoitteet, evästeet
 • Tiedot, jotka liittyvät Palvelun avulla tehtyihin maksutapahtumiin
 • Tiedot, jotka liittyvät Käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin heidän käyttäessään Edenred Finlandin verkkosivustoja, alustoja ja sovelluksia
 • Tiedot, jotka liittyvät Edenred Finlandin korttien, verkkosivustojen, alustojen ja sovellusten käytön aikana sattuneisiin häiriöihin

Tietojen vastaanottajat
Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • Edenred Finlandin kanssa suorassa yhteydessä oleville henkilöille ja organisaatioille, jotka tarvitsevat tietoja käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi
 • Käyttäjille
 • Viranomaisille, jotka vaativat näitä tietoja

Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, kuin Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöille.

Edenred Finlandin henkilötietojen käsittelijöihin voi kuulua:

 • Tietojärjestelmien ylläpitoa varten: DXC TECHNOLOGY FRANCE SAS, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92400 Courbevoie (Ranska), Place des Corolles, Tour Carpe Diem CS40075, RCS Nanterre 315 268 664, Siret 315 268 664 00143
 • Edenred-korttien antamista, henkilökohtaisten tilien/lompakoiden hallinnointia ja maksutapahtumien auktorisointia varten: PREPAY TECHNOLOGIES Ltd, Englantilainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa London W2 6HY (Yhdistynyt kuningaskunta), Sheldon Square 3, Company Number 04008083, FCA Reference Number 900010
 • Edenred korttien personointia varten: THALES DIS DENMARK A/S, Tanskalainen yhtiö, jonka rekisteröity osoite on 2750 Ballerup (Denmark), Borupvang 1B, CVR 16882194
 • Paperisten etusetelien hallinnointia varten: HANSAPRINT OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20100 Turku (Suomi), Kauppiaskatu 5, Y-tunnus 1023181-4
 • Sähköpostiviestintäpalveluja varten: LIANA TECHNOLOGIES OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 90100 Oulu (Suomi), Kansankatu 53, Y-tunnus 2854471-2
 • Virtuaalista asiakaspalvelua ”Ellaa” varten: FRONT AI OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 00180 Helsinki (Suomi), Lapinlahdenkatu 16, Y-tunnus 2990106-4
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: EDENRED SA, Ranskalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 92130 Issy-les-Moulineaux (Ranska), Boulevard Garibaldi 14-16, Be Issy building, RCS Nanterre 493 322 978, Siret 493 322 978 00021
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: PGS SOFTWARE SA, Puolalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 50-086 Wrocław (Puola), ul. Sucha 3, Registration number 0000304562
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: BEL SOLUTIONS OY Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa postilokero Box 59, 02601 Espoo (Suomi), Y-tunnus 1906872-6
 • Sovellusten kehittämistä ja tukea varten: FENIX SOLUTIONS OY, Suomalainen yhtiö, jonka kotipaikka on osoitteessa 20520 Turku (Suomi), Lemminkäisenkatu 59, Y-tunnus 2273220-2
 • Ulkoisia turvatarkastuksia varten: F-SECURE CYBER SECURITY SERVICES OY, jonka kotipaikka on osoitteessa 00180 Helsinki (Finland), Tammasaarenkatu 7, Y-tunnus 2088487-8

Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjän henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna

Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

Säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään, ja niihin käsiksi pääsyä rajoitetaan 5 tai 7 vuoden ajan sovellettavasta vanhentumisajasta riippuen. Jos tämän ajanjakson aikana käynnistetään oikeudenkäynti, henkilötietoja säilytetään, kunnes kaikki oikeuskeinot on käytetty loppuun.

Edenred Finlandin lokitietoihin sisältyviä henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuotta lokitapahtuman jälkeen.

Tilastointi

Tarkoitus ja oikeusperuste

Edenred Finland käsittelee Käyttäjien henkilötietoja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Tähän mukaan lukeutuu Edenredin verkkosivuston kävijätilastojen kerääminen.

Tietojenkäsittely on tarpeen Edenred Finlandin tilastojen laatimiseksi, ja Käyttäjille tarjottavien palvelujen laadun parantamiseksi mitkä perustuvat oikeutettuun etuun. Kävijätilastojen kerääminen Edenredin verkkosivustolla tapahtuu tilastollisten evästeiden avulla, ja evästeiden sijoittaminen Käyttäjän laitteeseen perustuu sovellettavan lainsäädännön edellyttämään suostumukseen. Lisätietoja evästeiden käytöstä löytyvät evästeasetuksista, jotka löytyvät Edenredin verkkosivustolta.

Tietojen lähde

Edenred Finland kerää kyseiset henkilötiedot Palvelun Käyttäjiltä Palvelun käytön yhteydessä.

Käsiteltävien tietojen luokat

Henkilötietoihin, joita työantajayritykset toimittavat

Palvelun käytön yhteydessä kuuluvat tapauksen mukaan:

 • Tunnistetiedot: sukunimi, etunimi
 • Ammatilliset tiedot: yrityksen nimi
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Palveluun liittyvät tiedot, jotka liittyvät Palvelun Edunsaajiin: etuus- ja lataustiedot kuten alkamispäivä, päättymispäivä, summat, toistumistiheydet, määrät, nimellisarvo, voimassaoloaika, jakelu-/toimituspaikka
 • Käyttäjien suoraan ilmoittamat henkilötiedot, tapauksen mukaan:
  • Tunnistetiedot: sukunimi, etunimi
  • Ammatilliset tiedot: yrityksen nimi, asema yrityksessä
  • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Palveluun liittyvät tiedot:
  • Lataustiedot, kuten pyydetyt summat tai toistumistiheys
  • Tiedot, jotka liittyvät Palvelun avulla tehtyihin maksutapahtumiin
  • Tiedot, jotka liittyvät Käyttäjien käyttäytymiseen ja tottumuksiin heidän käyttäessään Edenred Finlandin verkkosivustoja, alustoja ja sovelluksia
  • Tiedot, jotka liittyvät Edenred Finlandin korttien, verkkosivustojen, alustojen ja sovellusten käytön aikana sattuneisiin häiriöihin

Tietojen vastaanottajat

Henkilötiedot on tarkoitettu yksinomaan:

 • Edenred Finlandille, sen tarvitessa tietoja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin

Tiedonsiirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Edenred Finland varmistaa, että Käyttäjien henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle ilman Euroopan komission tekemää tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä tai ilman asianmukaisia ja riittäviä suojatoimia henkilötietojesi turvallisuuden ja suojan varmistamiseksi.

Päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan luettuna
Tietojenkäsittelyyn ei liity päätöksiä, jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn (profilointi mukaan luettuna), jotka aiheuttaisivat oikeudellisia vaikutuksia tai vastaavanlaisia merkittäviä vaikutuksia.

Säilytysaika
Henkilötietoja käsitellään tilastojen laatimiseksi tarvittavan ajan ja ne poistetaan sen jälkeen, kun kyseiset tilastot on analysoitu. Yhteenlaskettuja raportteja ja tilastoja, jotka eivät sisällä henkilötietoja, säilytetään toistaiseksi.

Analytiikka

Henkilötietoja Asiakkailta, Käyttäjiltä ja Palveluntarjoajilta käsitellään tilastojen laatimiseksi. Oikeusperusteena on Edenred Finlandin oikeutettu etu parantaa käyttäjäpolkuja. 

4. Käyttäjien oikeudet

Johdanto

Edenred Finland toimii aina tämän kohdan mukaisesti käsitellessään Käyttäjien pyyntöjä, ellei se pysty osoittamaan, ettei se pysty tunnistamaan kyseessä olevaa Käyttäjää.

Käyttäjän tunnistaminen voidaan suorittaa etenkin henkilöllisyystodistuksen kopion tai muun Edenred Finlandin päättämän luotettavan keinon avulla.

Edenred Finland toimittaa Käyttäjälle, joka käyttää yhtä tai useampaa jäljempänä mainituista oikeuksistaan, tiedot pyynnön johdosta toteutetuista toimenpiteistä mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Kuukauden määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella pyyntöjen monimutkaisuuden tai lukumäärän takia. Jälkimmäisessä tapauksessa Edenred Finland ilmoittaa käyttäjälle määräajan pidentämisestä ja sen perusteista.

Kun Käyttäjä esittää pyyntönsä sähköisesti, Edenred Finland toimittaa tiedot mahdollisuuksien mukaan myös sähköisesti, ellei Käyttäjä toisin pyydä.

Mikäli Edenred Finland ei vastaa Käyttäjän pyyntöön, sen on ilmoitettava Käyttäjälle viipymättä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, kieltäytymisen syyt sekä Käyttäjän mahdollisuus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja hakea muutosta tuomioistuimessa.

Tämän kohdan mukaiset pyynnöt ovat maksuttomia, paitsi jos Käyttäjän pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti niiden toistuvan luonteen vuoksi. Jälkimmäisessä tapauksessa Edenred Finland voi vaatia pyynnöistä kohtuullisen maksun, joka ottaa huomioon näihin pyyntöihin liittyvät hallinnolliset kustannukset, taikka kieltäytyä käsittelemästä näitä.

Jos Edenred Finlandilla on perusteltuja epäilyjä pyynnön esittäneen Käyttäjän henkilöllisyydestä, se voi pyytää toimittamaan tarvittavat lisätiedot rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi.

Pääsy tietoihin

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta vahvistus siitä, käsitteleekö se häntä koskevia henkilötietoja. Jos Edenred Finland käsittelee henkilötietoja, Käyttäjällä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

 • Käsittelyn tarkoitukset
 • Kyseessä olevat henkilötietokategoriat
 • Vastaanottajat tai vastaanottoryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti Euroopan talousalueen ulkopuoliset vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt
 • Mahdollisuuksien mukaan suunniteltu säilytysaika tai, jos se ei ole mahdollista, kyseisen ajan määrittämisessä käytetyt perusteet
 • Oikeus pyytää Edenred Finlandilta henkilötietojen oikaisua tai poistamista tai rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle
 • Automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä päätöksenteon perusteista sekä tällaisen käsittelyn merkityksestä ja odotettavissa olevista seurauksista rekisteröidylle
 • Jos henkilötietoja ei ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, Käyttäjällä on oikeus saada tietoa siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta maksutta kopio käsiteltävistä henkilötiedoista. Tämä oikeus ei kuitenkaan saa vaikuttaa muiden oikeuksiin ja vapauksiin, mukaan lukien Edenred Finlandin liikesalaisuuksiin tai immateriaalioikeuksiin.

Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti ja ellei rekisteröity toisin pyydä, tiedot on toimitettava yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Edenred Finland voi vaatia rekisteröidyn pyytämistä lisäkopioista kohtuullisen, hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun, joka on enintään 25 euroa.

Tietojen oikaisu

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finlandilta maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä oikaisu häntä koskeviin virheellisiin henkilötietoihin.

Käyttäjällä on käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, mukaan lukien oikeus toimittaa täydentävä selvitys.

Tietojen poisto

Käyttäjällä on oikeus pyytää Edenred Finlandia poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja Edenred Finlandilla on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista perusteista on olemassa:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • Käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu, ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeusperustetta
 • Käyttäjä vastustaa käsittelyä tämän tietosuojaselosteen mukaista Edenred Finlandin oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Henkilötiedot on poistettava Edenred Finlandia koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi
 • Henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä lapsille

Mikäli Edenred Finland on julkistanut henkilötiedot ja on edellä mainitun mukaisesti velvollinen poistamaan henkilötiedot, Edenred Finland ryhtyy, käytettävissä oleva teknologia ja toteutuskustannukset huomioon ottaen kohtuullisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien teknisiin toimenpiteisiin, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että Käyttäjä on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkitykset, kopiot tai jäljennökset.

Käyttäjän oikeutta henkilötietojen poistoon ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on välttämätöntä:

 • Sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden käyttämiseksi
 • Sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, joka edellyttää Edenred Finlandin suorittamaa tietojen käsittelyä
 • Oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai niiltä puolustamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin siltä osin kuin oikeus tietojen poistamiseen estäisi todennäköisesti estää tai haittaisi vakavasti kyseisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Käyttäjällä on oikeus saada Edenred Finland rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista soveltuu:

 • Käyttäjä riitauttaa henkilötietojen paikkansapitävyyden ajanjaksoksi, jona Edenred Finland voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista ja Käyttäjä vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Edenred Finland ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Käyttäjä tarvitsee niitä oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Käyttäjä on vastustanut käsittelyä, joka perustuu Edenred Finlandin oikeutettuihin etuihin, kunnes on tarkistettu, syrjäyttävätkö nämä edut Käyttäjän edut

Jos käsittelyä on rajoitettu, tällaisia henkilötietoja, lukuun ottamatta säilytystä, saa käsitellä ainoastaan käyttäjän suostumuksella tai oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.

Edenred Finlandin tulee informoida käsittelyn rajoittamista pyytänyttä Käyttäjää, ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan.

Ilmoitusvelvollisuus koskien henkilötietojen oikaisua, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Edenred Finland ilmoittaa jokaisesta tämän selosteen mukaisesti suoritetusta henkilötietojen oikaisusta, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuuttomia ponnisteluja. Edenred Finland ilmoittaa rekisteröidylle nämä vastaanottajat, jos rekisteröity sitä pyytää..

Oikeus tietojen siirtämiseen

Jollei kolmansien osapuolten oikeuksista ja vapauksista muuta johdu, Käyttäjillä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka he ovat toimittaneet Edenred Finlandille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman Edenred Finlandin estämistä, jos:

 • Käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
 • Käsittely suoritetaan automatisoidusti

Käyttäjällä on tietojen siirtoa koskevaa oikeutta käyttäessään oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan Edenred Finlandilta toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Henkilötietojen siirtoa koskevan oikeuden käyttäminen ei rajoita tietojen poistamiseen koskevien säännösten soveltamista.

Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Kun Käyttäjä vastustaa suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietoja ei saa enää käsitellä kyseisiin tarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen sellaista käsittelyä, joka perustuu Edenred Finlandin oikeutettuihin etuihin..

Edenred Finland ei tämän jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei se voi osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät käyttäjän edut, oikeudet ja vapaudet tai, jotka liittyvät oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai oikeudellisilta vaateilta puolustautumiseen.

Automatisoitu yksilöllinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Käyttäjällä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, paitsi jos päätös:

 • On sallittu Edenred Finlandia koskevien säädösten nojalla, joissa säädetään myös asianmukaisista toimenpiteistä Käyttäjän oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen turvaamiseksi
 • On tarpeen Käyttäjän ja Edenred Finlandin välisen sopimuksen solmimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi
 • Perustuu Käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen.

Kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa Edenred Finland toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet Käyttäjän oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi, ja vähintään Käyttäjän oikeudet saada asia ihmisen käsiteltäväksi Edenred Finlandilla, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.