Edenred-web-element-white-v7

Työsuhde-etujen verotus

Hei työnantaja, lue täältä miten tarjoat työsuhde-etuja verovapaasti kohdennetuilla maksuvälineillä.

Lataa verotusopas

Hei työnantaja, lue täältä miten tarjoat työsuhde-etuja verovapaasti kohdennetuilla maksuvälineillä.

Miten työsuhde-etujen verotus toimii?

Edenredin toiminta perustuu työsuhde-etujen kohdennettujen maksuvälineiden tarjoamiseen. Tämä mahdollistaa luontois- ja henkilökuntaetuhin jakautuvien etujen verovapauden (tietyin etukohtaisin edellytyksin). 

Lue lisää kohdennettujen maksuvälineiden edellytyksistä Verohallinnon sivuilta.

Lounasetu

Lounasetu (eli ravintoetu) on määritelty Verohallinnon toimesta 25 % verovapaaksi, lue lisää Verohallinnon sivuilta (5.3). 

Etua ladataan työntekijöiden tileille kuukausikohtaisesti. Ladattava summa vaihtelee jokaisen työntekijän kuukausittaisten työpäivien määrän mukaan. Lounasetu on päiväkohtainen ja tarkoitettu käytettäväksi kerran vuorokaudessa. Verohallinto määrittää edulle päiväkohtaiset minimi- ja maksimimaksurajat

Lounasetua voi tarjota työntekijöille luontoisetuna tai lounasvähennyksenä: 

 

Luontoisetu

Luontoisetu on kuin palkankorotus. Tarjoamalla lounasedun palkan päälle työnantaja säästää 25 %.

Esimerkki: Jos työntekijälle annetaan 100 € palkankorotus rahana, työnantajan tulee maksaa työnantajamaksut koko summasta. Tällöin palkankorotuksen todelliset kulut nousevat. 

Jos palkankorotus tarjotaan sen sijaan 100 € arvoisena lounassaldona, verotettava osuus on 75 %, eli työnantajamaksuja maksetaan vain 75 € osalta. Loput 25 vähennetään sellaisenaan verotuksessa ja verotettava osuus (75 €) on palkkamenoihin rinnastettavaa kulua.  

 

Edenred_Lounas_luontoisetu_kaavio

Lounasvähennys

Lounasvähennys veloitetaan työntekijän palkasta. 25 % lounasedusta on verotuksessa vähennyskelpoista, eli työntekijä maksaa loput 75 %.

Esimerkki: Jos työntekijä saa lounasetua 100 € kuukaudessa, 75 € vähennetään hänen nettopalkastaan. Työnantajalle jää maksettavaksi edun verovapaa osuus (25 €), jonka saa vähentää sellaisenaan verotuksessa. Edusta ei synny verotettavaa tuloa työntekijälle tai työnantajalle. 

 

Edenred_Lounasvahennys_kaavio

 

Liikunta- ja kulttuurietu

Liikunta- ja kulttuurietu on hyvinvointia edistävä vaihtoehto palkankorotukselle, ja sille on määritelty vuosikohtainen verovapaa enimmäismäärä Tämä henkilökuntaetu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista.

Etu tulee tarjota henkilöstölle kollektiivisesti (Verohallinto 3.1.1). Työnantaja voi kuitenkin määrittää paljonko etua tarjotaan (enimmäismäärän puitteissa) ja sisältääkö se mahdollisen omavastuuosuuden.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta (3.6).

 

 

Työmatkaetu

Työmatkaetu on palkankorotuksen tapaan tarjottava työsuhde-etu, jolle on määritelty vuosikohtainen verovapaa enimmäismäärä (joka sisältää mahdollisen polkupyöräedun). Tämä luontoisetu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista

Etua ei tarvitse tarjota henkilöstölle kollektiivisesti ja työnantaja voi määrittää paljonko etua tarjotaan (enimmäismäärän puitteissa).

Lue lisää Verohallinnon sivuilta (9.1).

 

Hierontaetu

Hierontaetu on palkankorotuksen tapaan tarjottava henkilökuntaetu, jonka tulee olla jaettu kollektiivisesti (Verohallinto 3.1.1), tavanomaisesti ja kohtuullisesti. Etu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista. Tarkista Edenredin hierontaedun vuosikohtainen verovapaa enimmäismäärä

Edun verovapaus edellyttää myös, että työnantaja on määrittänyt etukäteen ne paikat, joissa hierontaedun kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää. Edenred mahdollistaa tämän erillisen työkalun kautta. Lue edusta lisää Verohallinnon sivuilta (3.5.2.29).

Työnantaja voi määrittää paljonko etua tarjotaan (enimmäismäärän puitteissa) ja sisältääkö se mahdollisen omavastuuosuuden.

Hammashoito

Hammashoitoetu on palkankorotuksen tapaan tarjottava henkilökuntaetu, jonka tulee olla jaettu kollektiivisesti (Verohallinto 3.1.1), tavanomaisesti ja kohtuullisesti (3.2.6). Etu on työntekijälle verovapaata ja työnantajalle verovähennyskelpoista. Tarkista Edenredin hammashoitoedun vuosikohtainen verovapaa enimmäismäärä

Edun verovapaus edellyttää, että etu on työnantajan järjestämää ja siitä on sovittu työterveyshuoltoa koskevassa sopimuksessa, ohjesäännössä tai muussa vastaavassa asiakirjassa. Lisäksi työnantajan tulee määrittää etukäteen ne paikat, joissa kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää. Edenred mahdollistaa tämän erillisen työkalun kautta.

Tavanomaisena hammashoitona voidaan pitää työkyvyn ylläpitämiseen ja sairaudenhoitoon kuuluvaa hammashoitoa.  Muu kuin terveyden- tai sairaudenhoitoon kuuluva hammashoito on työntekijälle kokonaan veronalainen etu (esim. esteettinen hammashoito). Lue lisää Verohallinnon sivuilta (3.2.5.3).

Edenred-vero-opas-web_500x334px-2

Lataa opas: Työsuhde-etujen verotus vuonna 2023

Tuntuuko työsuhde-etujen verotus monimutkaiselta? Koostimme sinulle selkokielisen oppaan!

Lataa verotusopas
Hymyilevä nainen puhelin ja kahvikuppi kädessä toimistolla

Tutustu ja tilaa

Tutustu työsuhde-etujen hinnastoon ja tilaa edut helposti suoraan netistä!

Ota edut käyttöön
Tutustu hinnastoon