Mitä luontois- ja henkilökuntaeduilla tarkoitetaan?

Mitä luontois- ja henkilökuntaeduilla tarkoitetaan?

Työsuhde-etuja on monenlaisia, mutta ne voivat olla verotuksellisilta ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavia. Verotuksellisesti Edenredin valikoiman edut ovat jakautuneet luontoisetuihin ja henkilökuntaetuhin. Mitä nämä sitten oikein tarkoittavat – lue lisää niin se selviää! 

Työsuhde-etujen tarjoaminen kohdennetulla maksuvälineellä 

Se missä Edenred astuu työsuhde-etujen kuvioon mukaan, on määritys siitä, että luontois- ja henkilökuntaedut tulee tarjota työntekijöiden käyttöön ’kohdennetulla maksuvälineellä’. Verohallinto määrittää, että tällä tarkoitetaan maksuvälinettä, ”jonka käyttö on rajoitettu ainoastaan ennalta määrättyihin käyttökohteisiin. Kohdennettuja maksuvälineitä voivat olla esimerkiksi paperiset ja sähköiset arvosetelit, maksukortit, internet- ja mobiilipalvelut sekä -sovellukset.” 

Luontoisedut 

Luontoisetuja ovat esimerkiksi ravintoetu (lounasetu) ja työsuhdematkalippu (työmatkaetu). Verohallinto määrittää sivuillaan seuraavasti:  

”Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana työstä suorittamaa vastiketta palkansaajalle. Luontoisetu on toisin sanoen työnantajan järjestämä ja kustantama hyödyke (tavara tai palvelu), jonka työnantaja luovuttaa palkansaajan käyttöön. -- Työnantaja voi järjestää palkansaajalle luontoisetuja myös niin sanotulla kohdennetulla maksuvälineellä. Tällaisia luontoisetuja ovat ravintoetu ja työsuhdematkalippu.” 

Henkilökuntaedut 

Henkilökuntaetuja ovat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietu sekä hierontaetu. Verohallinto määrittää sivuillaan seuraavasti:  

”Henkilökuntaedut ovat työnantajan työntekijöilleen tai eläkkeellä oleville entisille työntekijöilleen järjestämiä etuja, jotka annetaan työ- tai virkasuhteen perusteella, mutta jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Työnantajan kannalta henkilökuntaedun antamisen tarkoituksena on usein välittää positiivista työnantajakuvaa tai välillisesti edistää työn tekemistä esimerkiksi ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä tai -motivaatiota.” 

”Henkilökuntaetu on eri asia kuin luontoisetu. Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työsuhteen perusteella työnantajalta muuna kuin rahana työstä saatavaa vastiketta (palkkaa). Luontoisedut ovat tyypillisesti osa työsuhteen ehtoja. Luontoisedusta voidaan sopia kunkin työntekijän kanssa yksilöllisesti ja luontoisetu on aina saajalleen veronalaista ansiotuloa (palkkaa).”  

Edenredin kattava työsuhde-etuvalikoima tarjoaa henkilökunnan käyttöön monipuoliset edut, jotka palauttavat ja lisäävät energiaa päiviin – niin työssä kuin vapaa-ajalla.