Erityiset käyttöehdot: Edenred-edut – Apple Pay ("Käyttöehdot")

Tutustu Edenred-ratkaisujen käyttöehtoihin

Tutustu Google Pay -käyttöehtoihin

Artikla 1 – Apple Pay- palvelun kuvaus

1.1 Apple Pay on Apple Inc:n ("Apple") tarjoama palvelu (”Palvelu”), jonka avulla Palvelun käyttäjät (”Käyttäjä”) voivat suorittaa lähimaksutapahtumia tai sovelluksen sisäisiä ostoja mobiilisovelluksessa tai myyjän sivustolla millä tahansa alla kohdassa 4 luetellusta Applen laitteesta käyttäen ennakkoon maksettuja kortteja, jotka on myöntänyt Edenred Finland Oy ("Edenred", kotipaikka Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki, Suomi), ilman että niitä tarvitsee esittää fyysisesti. 

Artikla 2 – Käyttöehdot, joita sovelletaan Edenred -edun käyttöön Apple Paylla

2.1 Minkä tahansa Edenred prepaid -kortin rekisteröinti ja käyttö Apple Payssa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Lounari, Virike, Työmatka/Kuljetus ja Hieronta/Hierontaedut (yhdessä "Kortit"), merkitsee näiden käyttöehtojen (Erityiset käyttöehdot: Edenred -edut –Apple Pay, jäljempänä ”Käyttöehdot”) hyväksymistä. Katso täältä Edenred -ratkaisujen käyttöehdot. Käyttäjän on mahdollisesti myös hyväksyttävä Apple Payn käyttöehdot. 

2.2 Jos Edenred -ratkaisujen käyttöehtojen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti näitä Käyttöehtoja. 

2.3 Käyttäjä voi poistaa Korttinsa milloin tahansa Palvelusta ja edellä mainitut Edenred -ratkaisujen käyttöehdot ovat edelleen voimassa. 

2.4 Edenred pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. 

2.5 Saadakseen lisätietoja Apple Payn käytöstä Korttien kanssa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Edenrediin verkkosivustolla MyEdenred.fi. 

2.6 Saadakseen lisätietoja Apple Paysta tai Applen ja/tai Apple Payn käyttöehdoista, Käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan Appleen täällä. 

Artikla 3 – Käyttäjän velvollisuudet

3.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Kortteja vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Korttien käyttö minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta on ehdottomasti kielletty.

3.2 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja sekä Apple Payhin sovellettavia Applen ehtoja, jotka ovat saatavilla täällä (ehdot ovat Applen ylläpitämiä, eikä Edenred ole vastuussa niiden sisällöstä).

3.3 Edenred suosittelee vahvasti, että Käyttäjä seuraa säännöllisesti näihin Käyttöehtoihin sekä Apple Payn käyttöehtoihin tehtyjä päivityksiä.

Artikla 4 – Palvelun käyttöehdot

4.1 Käyttääkseen Korttia Käyttäjällä on oltava samanaikaisesti:

  • voimassa oleva Kortti;
  • jokin alla luetelluista Applen laitteista, joka laitteen mallin mukaan mahdollistaa alla olevassa taulukossa kuvatut käyttötarkoitukset:

Laitteen malli

Maksu sovelluksen tai myyjän sivuston kautta

Maksu myymälässä

iPhone-mallit, joissa on Face ID

iPhone mallit, joissa on Touch ID, pois lukien iPhone 5s

Kyllä

Kyllä

Apple Watch- mallit Series 1 ja uudemmat

Ei

Kyllä

iPad Pro-, iPad Air-, iPad- ja iPad mini -mallit, joissa on Touch ID tai Face ID

Kyllä

Ei

Mac- mallit, joissa on Touch ID

Vuonna 2012 (tai uudemmat) markkinoilla olleet Mac- mallit yhdessä Apple Payn kanssa yhteensopivan iPhonen tai Apple Watchin kanssa

Mac-tietokoneet, joissa on Apple-siru yhdistettynä Magic Keyboardiin jossa on Touch ID

Kyllä

Ei

4.2 Jotta Palvelua voidaan käyttää, Kortti on lisättävä iPhoneen, iPadiin, MacBook Pron Wallet -sovellukseen tai iPhone Watch -appiin Apple Watchin kanssa käytettäväksi. Lisätäkseen Kortin:

4.2.1 Käyttäjän on avattava "Wallet" -sovellus, valittava sitten "Lisää luottokortti" jonka jälkeen valita "Jatka" ja syötettävä sitten Korttinsa 16 numeroinen tunnistenumero joko manuaalisesti tai skannaamalla Kortti, kortin haltijan nimi sekä viimeinen voimassaolopäivä ja Kortin turvakoodi (”CVC” kortin takana).

4.2.2 Käyttäjän on tämän jälkeen luettava ja hyväksyttävä nämä Käyttöehdot.

4.2.3 Käyttäjän on sitten syötettävä vahvistuskoodi, jonka hän on saanut sähköpostitse osoitteeseen, joka on linkitetty hänen henkilökohtaiseen ja suojattuun Edenred -tiliinsä ("MyEdenred") tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, numeroon +358 (9) 7594 2848 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00).

4.2.4 Yllä kuvattujen Käyttäjän ja Kortin tarkistustoimenpiteiden jälkeen Käyttäjä voi käyttää Korttia Palvelun kautta, paitsi jos Apple tai Edenred toteaa, ettei Käyttäjää tai Korttia koskevat tiedot ole kelvollisia.

4.2.5 Käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun yllä mainituilla yhteystiedoilla saadakseen lisätietoja.

4.3 Myymälämaksun suorittamiseksi iPhonen NFC-antennin on oltava aktiivinen ja Käyttäjän on:

4.3.1 iPhonella: kirjauduttava sisään matkapuhelimeen määritetyllä Touch ID:llä, Face ID:llä tai PIN-koodilla ja asetettava sitten matkapuhelin lähimaksupäätteen yläpuolelle;

4.3.2 Apple Watchin kanssa: pidettävä Apple Watch lähimaksupäätteen lähellä ja kaksoisklikkattava sivupainiketta.

4.4 Suorittaakseen apin sisäisen maksun, Käyttäjän on valittava maksutavaksi Apple Pay ja kirjauduttava sisään iPhone-matkapuhelimeen tai iPadiin määritetyllä Touch ID:llä, Face ID:llä tai PIN-koodilla.

4.5 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki Palvelun kautta tapahtuvat maksutapahtumat ovat lopullisia siinä muodossa, kuin Käyttäjä on ne vahvistanut.

4.6 Palvelun käyttö on maksutonta (Edenrediltä). Aktiivinen mobiilidata- sekä Internet -yhteys kuitenkin vaaditaan ja ne voivat olla maksullisia.

4.7 Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön. Lopettaakseen Palvelun käytön Käyttäjän on poistettava Kortteihinsa liittyvät tiedot kaikista Apple Pay -palvelua käyttävistä Apple-laitteista.

4.8 Edenred pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa. Palvelun loppuessa Edenred -ratkaisujen käyttöehdot sääntelevät Korttien käyttöä.

Artikla 5 – Turvallisuus

5.1 Korttien käyttöön sovellettavat turvallisuussäännöt ovat seuraavat:

(i) pidä puhelimesi/laitteesi valvonnassa;

(ii) käytä asianmukaista ja riittävää turvallisuustasoa (esim. salasanaa, biometrisia tunnisteita jne.);

(iii) säilytä salasanat ja PIN-koodit turvallisesti;

(iv) käytä Apple Pay -palvelua sen päivitettyjen käyttöehtojen mukaisesti;

5.2 Mikäli Korttien käyttö keskeytetään/estetään näissä Käyttöehdoissa määritellyin ehdoin, Palvelu ei ole enää käytettävissä ilman Edenredin tai Applen toimenpiteitä.

5.3 Jos Korttia käytetään vilpillisesti tai se katoaa, Käyttäjän on:

(i) suljettava Korttinsa Edenred -ratkaisujen käyttöehdoissa kuvatulla tavalla

(ii) poistettava Korttinsa Applen Wallet -sovelluksesta.

Mikäli Korttia ei poisteta Apple Walletista, Palvelu on edelleen käytettävissä.

5.4 Jos Apple -laite katoaa tai varastetaan, Käyttäjä voi käydä osoitteessa www.icloud.com/find ja käyttää "Paikanna iPhoneni" -toimintoa keskeyttääkseen tai estääkseen Apple Payn kautta tapahtuvan maksamisen kyseiseltä laitteelta. Tällöin Palvelu ei ole enää käytettävissä, mutta Korttia voidaan käyttää Edenred -ratkaisujen käyttöehtojen mukaisesti.

Artikla 6 – Henkilötietojen käsittely

6.1 Edenred käsittelee henkilötietoja työsuhde-etujen hallintaan liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjää pyydetään tutustumaan Edenredin tietosuojaselosteeseen tämän linkin kautta.

6.2 Sovellettavien määräysten mukaisesti Käyttäjällä on oikeus saada tietoa, oikaista tai pyytää poistamaan henkilötietojaan. Käyttäjä voi myös vedota oikeuteensa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

6.3 Mikäli Käyttäjä päättää pyytää Edenrediä poistamaan henkilötietonsa, Käyttäjä ei voi enää käyttää Korttia ja/tai Palvelua eikä Edenredille synny tästä korvausvastuuta.

6.4 Jos Käyttäjällä on kysyttävää, pyyntöjä tai valituksia, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä Edenredin toimesta, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan täyttämällä ja lähettämällä täältä saatavilla olevan lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO.Finland@edenred.com.

6.5 Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi.

6.6 Applen tietojen (mukaan lukien Käyttäjään liittyvien henkilötietojen) käyttöön sovelletaan käyttöehtoja ja/tai mitä tahansa muuta Applen toimittamaa asiakirjaa, jonka kehotamme sinua lukemaan.

Artikla 7 – Vastuu / vastuun rajoitukset

7.1 Edenred suorittaa tarvittavat tarkistukset ja todennukset, kun Kortti rekisteröidään Apple Walletiin. Edenred -ratkaisujen käyttöehdot ovat voimassa, erityisesti ne, jotka liittyvät Edenred Finlandin vastuuseen Kortin käytön yhteydessä.

7.2 Edenred ei ole vastuussa Apple Pay -palvelun ja/tai muiden Applen toimittamien laitteiden tai palvelujen käytöstä, etenkään niiden suorituskyvyn tai turvallisuuden osalta.

7.3 Koska Kortit ovat henkilökohtaisia ja rekisteröityjä, Käyttäjä ei saa voimassa olevien määräysten mukaisesti koskaan sallia Korttiensa ja/tai Palvelun käyttöä minkään kolmannen osapuolen toimesta. Käyttäjän katsotaan olevan ja pysyvän yksin vastuussa siitä, että kolmas osapuoli, joka on päässyt Palveluun hänen toimestaan, käyttää Palvelua ja/tai Korttia, ja hän ottaa vastatakseen kaikista sen käyttöön liittyvistä riskeistä, erityisesti tehdyistä maksutapahtumista, eikä Edenred tai Apple ota mitään vastuuta tällaisesta käytöstä.

Artikla 8 – Muut ehdot

8.1 Kaikki Edenredille ja/tai Applelle kuuluvat immateriaalioikeudet pysyvät kyseisellä osapuolella. Mitkään immateriaalioikeudet eivät ole siirrettävissä tai lisensoitavissa.

8.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren tai muun sovellettavan lain mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

8.3 Apple, Apple Pay, Apple Wallet, Apple Watch, iPhone, iPad, iCloud, MacBook ja Touch ID ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä. Kokonaisvaltainen luettelo Applen tavaramerkeistä löytyy täältä.