Erityiset käyttöehdot: Edenred-edut – Google Pay ("Käyttöehdot")

Tutustu Edenred-ratkaisujen käyttöehtoihin

Tutustu Apple Pay -käyttöehtoihin

 

Artikla 1 – Google Pay -palvelun kuvaus

1.1 Google Pay on Google LLC:n ("Google") palvelu (”Palvelu”), jonka avulla Palvelun käyttäjät (”Käyttäjä”) voivat suorittaa lähimaksutapahtumia tai sovelluksen sisäisiä ostoja mobiilisovelluksessa tai myyjän sivustolla millä tahansa alla kohdassa 4 luetellusta Android- laitteesta käyttäen ennakkoon maksettuja kortteja, jotka on myöntänyt Edenred Finland Oy ("Edenred", kotipaikka Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki, Suomi), ilman että niitä tarvitsee esittää fyysisesti.

Artikla 2 – Käyttöehdot, joita sovelletaan Edenred -edun käyttöön Google Paylla

2.1 Minkä tahansa Edenred prepaid -kortin rekisteröinti ja käyttö Google Payssa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Lounari, Virike, Työmatka/Kuljetus ja Hieronta/Hierontaedut (yhdessä "Kortit"), merkitsee näiden käyttöehtojen (Erityiset käyttöehdot: Edenred -edut –Google Pay, jäljempänä ”Käyttöehdot”) hyväksymistä. Katso täältä Edenred -ratkaisujen käyttöehdot. Käyttäjän on mahdollisesti myös hyväksyttävä Google Payn käyttöehdot.

2.2 Jos Edenred -ratkaisujen käyttöehtojen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti näitä Käyttöehtoja.

2.3 Käyttäjä voi poistaa Korttinsa milloin tahansa Palvelusta ja edellä mainitut Edenred -ratkaisujen käyttöehdot ovat edelleen voimassa.

2.4 Edenred pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa.

2.5 Saadakseen lisätietoja Google Payn käytöstä Korttien kanssa, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Edenrediin verkkosivustolla MyEdenred.fi.

2.6 Saadakseen lisätietoja Google Paysta tai Google Payn ja/tai Google Payn käyttöehdoista, Käyttäjän on otettava yhteyttä suoraan Googleen täällä.

Artikla 3 – Käyttäjän velvollisuudet

3.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Kortteja vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Korttien käyttö minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta on ehdottomasti kielletty.

3.2 Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja sekä Google Payhin sovellettavia Googlen ehtoja, jotka ovat saatavilla täällä (ehdot ovat Googlen ylläpitämiä, eikä Edenred ole vastuussa niiden sisällöstä).

3.3 Edenred suosittelee vahvasti, että Käyttäjä seuraa säännöllisesti näihin Käyttöehtoihin sekä Google Payn käyttöehtoihin tehtyjä päivityksiä.

Artikla 4 – Palvelun käyttöehdot

4.1 Käyttääkseen Korttia Käyttäjällä on oltava samanaikaisesti:

  • voimassa oleva Kortti;
  • NFC-yhteensopiva Android -laite, jossa on Lollipop 5.0 tai uudempi versio, jotta Käyttäjä tehdä ostoksia myymälässä. Laitteilla, jotka eivät ole NFC-yhteensopivia, voi tehdä ostoksia Google Payn avulla mobiilisovelluksissa.

4.2 Jotta Palvelua voidaan käyttää, Kortti on lisättävä Google Wallet- sovellukseen. Lisätäkseen Kortin:

4.2.1 Käyttäjän on avattava "Wallet" sovellus, kirjauduttava Google -käyttäjätililleen, valittava ”Maksutapa”, jonka jälkeen ”Syötä tiedot manuaalisesti”. Käyttäjän on sitten syötettävä sitten Korttinsa 16 numeroinen tunnistenumero joko manuaalisesti tai skannaamalla Kortti, kortin haltijan nimi sekä viimeinen voimassaolopäivä ja Kortin turvakoodi (”CVC” kortin takana).

4.2.2 Käyttäjän on tämän jälkeen luettava ja hyväksyttävä Käyttöehdot.

4.2.3 Käyttäjän on sitten syötettävä vahvistuskoodi, jonka hän on saanut sähköpostitse osoitteeseen, joka on linkitetty hänen henkilökohtaiseen ja suojattuun Edenred -tiliinsä ("MyEdenred") tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, numeroon +358 (9) 7594 2848 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00).

4.2.4 Yllä kuvattujen Käyttäjän ja Kortin tarkistustoimenpiteiden jälkeen Käyttäjä voi käyttää Korttia Palvelun kautta, paitsi jos Google tai Edenred toteaa, ettei Käyttäjää tai Korttia koskevat tiedot ole kelvollisia.

4.2.5 Käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun yllä mainituilla yhteystiedoilla saadakseen lisätietoja.

4.3 Myymälämaksun suorittamiseksi mobiililaitteen NFC-antenni (Near Field Communication) on oltava kytkettynä päälle ja Käyttäjän on avattava lukitus ja asetettava laite muutaman senttimetrin päähän lähimaksupäätteen yläpuolelle. Google Pay käynnistyy automaattisesti, kun se on määritetty oletuslompakoksi; muussa tapauksessa Käyttäjän on itse avattava sovellus.

4.4 Suorittaakseen apin sisäisen maksun, Käyttäjän tulee napsauttaa Google Payn maksupainiketta ja valita sitten Edenred Korttinsa Google Payssä. Google Pay voi pyytää tunnistautumismenetelmää (biometrinen sormenjälki tai Google Paylle tarkoitettu PIN-koodi) maksun yhteydessä.

4.5 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki Palvelun kautta tapahtuvat maksutapahtumat ovat lopullisia siinä muodossa, kuin Käyttäjä on ne vahvistanut.

4.6 Palvelun käyttö on maksutonta (Edenrediltä). Aktiivinen mobiilidata- sekä Internet -yhteys kuitenkin vaaditaan ja ne voivat olla maksullisia.

4.7 Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön. Lopettaakseen Palvelun käytön Käyttäjän on poistettava Kortteihinsa liittyvät tiedot kaikista Google Pay -palvelua käyttävistä Android- laitteista.

4.8 Edenred pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa. Palvelun loppuessa Edenred -ratkaisujen käyttöehdot sääntelevät Korttien käyttöä.

Artikla 5 - Turvallisuus

5.1 Korttien käyttöön sovellettavat turvallisuussäännöt ovat seuraavat:

(i) pidä puhelimesi/laitteesi valvonnassa;

(ii) käytä asianmukaista ja riittävää turvallisuustasoa (esim. salasanaa, biometrisia tunnisteita jne.);

(iii) säilytä salasanat ja PIN-koodit turvallisesti;

(iv) käytä Google Pay -palvelua sen päivitettyjen käyttöehtojen mukaisesti;

5.2 Mikäli Korttien käyttö keskeytetään/estetään näissä Käyttöehdoissa määritellyin ehdoin, Palvelu ei ole enää käytettävissä ilman Edenredin tai Googlen toimenpiteitä.

5.3 Jos Korttia käytetään vilpillisesti tai se katoaa, Käyttäjän on:

(i) suljettava Korttinsa Edenred -ratkaisujen käyttöehdoissa kuvatulla tavalla

(ii) poistettava korttinsa Googlen Wallet -sovelluksesta.

Mikäli Korttia ei poisteta Google Walletista, Palvelu on edelleen käytettävissä.

5.4 Jos Android-laite katoaa tai varastetaan, Käyttäjä voi käydä Google Payn tukisivulla saadakseen maksutietojen suojaamista koskevia tietoja.

Artikla 6 – Henkilötietojen käsittely

6.1 Edenred käsittelee henkilötietoja työsuhde-etujen hallintaan liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjää pyydetään tutustumaan Edenredin tietosuojaselosteeseen tämän linkin kautta.

6.2 Sovellettavien määräysten mukaisesti Käyttäjällä on oikeus saada tietoa, oikaista tai pyytää poistamaan henkilötietojaan. Käyttäjä voi myös vedota oikeuteensa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

6.3 Mikäli Käyttäjä päättää pyytää Edenrediä poistamaan henkilötietonsa, Käyttäjä ei voi enää käyttää Korttia ja/tai Palvelua eikä Edenredille synny tästä korvausvastuuta.

6.4 Jos Käyttäjällä on kysyttävää, pyyntöjä tai valituksia, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä Edenredin toimesta, Käyttäjä voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan täyttämällä ja lähettämällä täältä saatavilla olevan lomakkeen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DPO.Finland@edenred.com.

6.5 Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi.

6.6 Googlen tietojen (mukaan lukien Käyttäjään liittyvien henkilötietojen) käyttöön sovelletaan käyttöehtoja ja/tai mitä tahansa muuta Googlen toimittamaa asiakirjaa, jonka kehotamme sinua lukemaan.

Artikla 7 – Vastuu / vastuun rajoitukset

7.1 Edenred suorittaa tarvittavat tarkistukset ja todennukset, kun Kortti rekisteröidään Google Walletiin. Edenred -ratkaisujen käyttöehdot ovat voimassa, erityisesti ne, jotka liittyvät Edenred Finlandin vastuuseen Kortin käytön yhteydessä.

7.2 Edenred ei ole vastuussa Google Pay -palvelun ja/tai muiden Googlen toimittamien laitteiden tai palvelujen käytöstä, etenkään niiden suorituskyvyn tai turvallisuuden osalta.

7.3 Koska Kortit ovat henkilökohtaisia ja rekisteröityjä, Käyttäjä ei saa voimassa olevien määräysten mukaisesti koskaan sallia Korttiensa ja/tai Palvelun käyttöä minkään kolmannen osapuolen toimesta. Käyttäjän katsotaan olevan ja pysyvän yksin vastuussa siitä, että kolmas osapuoli, joka on päässyt Palveluun hänen toimestaan, käyttää Palvelua ja/tai Korttia, ja hän ottaa vastatakseen kaikista sen käyttöön liittyvistä riskeistä, erityisesti tehdyistä maksutapahtumista, eikä Edenred tai Google ota mitään vastuuta tällaisesta käytöstä.

Artikla 8 – Muut ehdot

8.1 Kaikki Edenredille ja/tai Googlelle kuuluvat immateriaalioikeudet pysyvät kyseisellä osapuolella. Mitkään immateriaalioikeudet eivät ole siirrettävissä tai lisensoitavissa.

8.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan oikeudenkäymiskaaren tai muun sovellettavan lain mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

8.3 Google, Android, Google Pay ja Google Wallet ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Kokonaisvaltainen luettelo Googlen tavaramerkeistä löytyy täältä.