Delicard® lahjoitti 116 033 € AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle

Delicard® lahjoitti 116 033 € AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle

Lokakuussa 2022 lahjoitimme AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiölle mittavan 116 033 € lahjoituksen. Summa kerättiin Delicard®-lahjakorttipalvelu, jossa lahjakortin saaneet voivat halutessaan lunastaa lahjansa 100 % lyhentämättömänä lahjoituksena vuosittain vaihtuvalle hyväntekeväisyyskohteelle, tällä kertaa AAMUlle. Lahjoitusten avulla rahoitetaan ja ylläpidetään lasten syöpien hoitotutkimusta ja AAMU onkin Suomen ainoa lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja.

Lahjoituksen vastaanotti AAMU Säätiön asiamies Laura Paasio (vas.) ja luovutti Edenred Finlandin toimitusjohtaja Peter Hiltunen (oik.)

“Ilman näitä lahjoituksia lasten syöpien hoitotutkimusta ei käytännössä Suomessa olisi”

Lahjoitusten merkitys lasten syöpähoitotutkimukselle Suomessa on korvaamaton. AAMUn ydintehtävä on tukea lasten syöpien kliinistä tutkimusta rahoittamalla sitä aktiivisella ja jatkuvalla varainkeruulla.

“Ilman näitä lahjoituksia lasten syöpien hoitotutkimusta ei käytännössä Suomessa olisi. AAMU Säätiön keräämällä rahoituksella lasten syöpähoidot ovat meillä nyt maailman huipputasoa”,  AAMU Säätiön asiamies Laura Paasio kertoo.

 

Huipputason syöpähoitotutkimukset ovat aina kansainvälisiä yhteistöitä, joihin tarvitaan enemmän resursseja kuin mitä sairaaloilla on käytössään. Ilman Suomessa tehtävää kliinistä tutkimusta uusimmat hoidot olisivat käytössä vasta vuosia muita tutkimuksiin osallistuvia maita myöhemmin – liian myöhään monelle lapselle.

AAMUn työ on kääntänyt lasten syöpien hoitotutkimuksen huipputasoiseksi

Tänä vuonna 10-vuotistaivaltaan juhlistava AAMU aloitti toimintansa tilanteessa, jossa lasten ja nuorten syöpähoidon kehitys Suomessa oli käytännössä pysähtynyt. Kymmenen vuoden aikana säätiö on kerännyt noin neljä miljoonaa euroa, jonka avulla on mahdollistettu syöpään sairastuneille lapsille uusimpien tutkimusten tukemaa ja huipputasoista syöpähoitoa.

Varainkeruussa yhteistyökumppanit, kuten Team Rynkebyn järjestämä hyväntekeväisyyspyöräily ja vuoden mittainen Delicard®-lahjakorttikeräyksemme, ovat merkittävässä osassa.

Lahjoitettu summa, tarkalleen ottaen 116 033,21 €, kerättiin tuotevalikoimaamme täydentävillä Delicard®-lahjakorteilla. Tällöin lahjansaaja voi tuotteiden sijaan lahjoittaa lahjakorttinsa summan lyhentämättömänä ennalta määrittelemällemme hyväntekeväisyyskohteelle. Delicard®-lahjakortit on suunniteltu yrityskäyttöön ja niitä voivat antaa esimerkiksi työnantajat henkilöstölleen tai vaikkapa yritykset yhteistyökumppaneilleen.

Parhaat hoitotulokset saadaan kansainvälisten hoitotutkimusten avulla

Lähes joka toinen päivä lapsi sairastuu syöpään Suomessa ja yksi viidestä syöpään sairastuneesta lapsesta menehtyy. Syöpähoitotutkimuksessa mukana olleiden lasten hoitotulokset ovat jopa kymmenen prosenttiyksikköä paremmat kuin hoidoissa, jotka on tehty ohjelmien ulkopuolella.

“Hyvinvointivaltionkaan verorahat eivät riitä kaikkeen, ja jokainen valtio tarvitsee siksi hyväntekeväisyyttä toimintansa täydentämiseksi. AAMU Säätiö tukee toiminnallaan syöpään sairastuneiden lasten selviämistä”, Laura Paasio kertoo.

 

Suomessa lasten syöpähoitoon erikoistuneita lääkärinvirkoja yliopistollisissa sairaaloissa on vain 25. Noin 150 alle 15-vuotiasta sairastuu syöpään vuodessa. Koska hoidot ovat pitkäkestoisia, vuositasolla hoidettavana ja seurannassa on lähes 4000 lasta ja nuorta. Ilman rahoitusta resurssit eivät siis riittäisi tutkimustyölle.

Yksilöllisellä hoidolla tuetaan niin syöpään sairastuneiden lasten selviytymistä kuin tervettä aikuisuutta,, sillä kahdella kolmesta syövästä parantuneesta on myöhäisseurauksia vielä aikuisena (esim. hedelmällisyyden heikentyminen, sydän- ja verisuonisairaudet, kehitys- ja oppimishäiriöt tai psykososiaaliset haitat). Yksilöllisellä hoidolla haittavaikutuksiinkin on helpompi puuttua. Aikuisten syöpätutkimus ja -hoito on maassamme kansainvälisesti varsin korkeatasoista, ja AAMUlle on tärkeää huolehtia, että sama koskee myös lasten ja nuorten hoitoa. Säätiön keräämällä rahoituksella tuetaan kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja terveen aikuisuuden takaavan hoidon kehittämistä.

AAMUn kautta lahjoitus menee suoraan tutkimuksiin

AAMUn jatkuva varainhankinta kanavoi lahjoitukset suoraan hoitotutkimuksiin. Tavoitteena on jatkossakin mahdollistaa lasten syöpähoidon tutkimusrahoitus ja uudenaikaisin hoito jokaiselle suomalaiselle syöpään sairastuneelle lapselle. Lisäksi AAMU seuraa lasten syöpätutkimuksen innovaatioita ja on mukana rahoittamassa hoitojen kehitystä esimerkiksi geenilääketieteeseen ja immunologiaan liittyvässä tutkimuksessa sekä uuden teknologian, kuten keinoälyn osalta.

”Tällä summalla rahoitamme yksittäistä tutkimusta, tutkimuksesta riippuen, jopa 3-4 vuodeksi. Sydämellinen kiitos teille kaikille”, Laura Paasio kiittää.

 

Myös Edenred Finlandin toimitusjohtaja Peter Hiltunen osoittaa kiitoksensa tärkeälle aiheelle:

”Olemme vilpittömästi kiitollisia kaikille asiakkaillemme, joiden yksittäisistä lahjoituksista kertyi näin suuri summa äärimmäisen tärkeän asian hyväksi. Jokainen perhe, jota lapsen sairastumisen tragedia kohtaa, ansaitsee kaiken tuen ja parhaan hoidon lapselleen. Näillä lahjoituksilla me varmistamme, että niin myös tapahtuu.”

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö lyhyesti

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö on voittoa tavoittelematon kansallinen säätiö, jonka päätehtävä on mahdollistaa paras hoito syöpään sairastuneille lapsille. Tehtävää toteutetaan kohdistamalla varoja lasten syöpähoidon tutkimukseen ja hoidon kehityshankkeisiin. Säätiön varoilla rahoitetaan kliinisiä tutkimuksia, joihin julkisella terveydenhuollolla ei ole resursseja. AAMU Säätiö on ainoa Suomessa toimiva, ainoastaan lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja.

Lämmin kiitos kaikille Delicard®-lahjakorttipalvelussa lahjoittaneille!

Verkkokauppaan Lue lisää Delicardista