Työsuhde-edut houkuttavat osaajia puoleensa

Työsuhde-edut houkuttavat osaajia puoleensa

Työmarkkinat ovat muuttuneet – elämme vahvasti osaavien työntekijöiden markkinoiden aikaa. Tästä syystä myös työntekijöiden odotukset työelämää kohtaan ovat muuttuneet. Nykyisin työsuhteelta odotetaan myös monipuolisia, hyvinvointia tukevia työsuhde-etuja sekä joustavuutta. Palkka ei yksin enää riitä kilpailussa osaajista.

Jopa 90 % alle 30-vuotiaista voisi vaihtaa työpaikkaa parempien etujen vuoksi

Odotukset työsuhde-etuja kohtaan ovat kasvaneet ja työntekijät osaavatkin vaatia niitä yhä selkeämmin työnantajiltaan. Tuoreen Benefexin teettämän tutkimuksen mukaan jopa 80 % henkilöstöjohtajista kertoi työnhakijoiden neuvottelevan yhä enemmän juuri työsuhde-eduista, ei niinkään palkasta.

Etenkin nuoremmilla työntekijöillä erilaiset edut painavat puntarissa suuresti: Benifyn teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan jopa 90 % alle 30-vuotiaista työntekijöistä harkitsisi työpaikan vaihtamista parempien etujen vuoksi. Luku on varsin herättävä tulevaisuuden trendin ennustaja. Miksi juuri edut ovat niin tärkeä osa työsuhdetta?

4 vaihetta, joissa työsuhde-edut ovat etulyöntiasemasi

1. Edut houkuttavat rekrytointivaiheessa

Rekrytointivaiheessa yritys, jolla on tarjota laajat ja monipuoliset työsuhde-edut, erottuu joukosta kirjaimellisesti edukseen. Jos yritys tahtoo houkutella uusia osaajia puoleensa, tulisi sen yltää etujen tarjonnassa vähintään samalle tasolle kilpailijoidensa kanssa. Mitä paremmat edut yritys tarjoaa, sitä paremmat ovat sen neuvotteluasemat uusista kyvyistä.

On hyvä muistaa, että rekrytoidessaan uusia työntekijöitä yritys kilpailee myös työntekijän nykyisen työpaikan kanssa. Jos työntekijä tulee työkulttuurista, joka tarjoaa hyvät työsuhde-edut, ei saavutetuista eduista yleensä haluta luopua. Sen sijaan vieläkin paremmat edut usein kyllä kiinnostavat.

Sama pätee myös yrityksen nykyisiin työntekijöihin: jos kilpailijoilla on paremmat edut, voi uskollinenkin työntekijä alkaa ajan myötä verrata yrityksen tapoja huomioida työntekijöitä. Miten hänen panoksestaan nykyisessä työpaikassa oikeastaan kiitetään – ja riittääkö se luomaan arvostuksen tunteen?

2. Perehdytysvaiheen hämmennyksessä edut ilahduttavat

Perehdysvaiheeseen alussa uusi työntekijä on usein innostunut ja täynnä motivaatiota. Uuden oppiminen ei kuitenkaan aina ole pelkästään helppoa ja mukavaa. Sopeutumisvaiheessa voidaan joskus myös epäillä, onko valittu oikea työpaikka.

Kun työntekijä pääsee kuitenkin heti osalliseksi työkulttuurin hyvistä puolista ja eduista, se vahvistaa positiivista mielikuvaa ja mielialaa. Edut muistuttavat konkreettisesti yrityksen kulttuurista, jossa työntekijöitä arvostetaan.

3. Työsuhde-edut ylläpitävät motivaatiota ja auttavat jaksamaan

Työsuhde-edut auttavat myös ylläpitämään työntekijän motivaatiota. Kun kiireisenä päivänä voi noutaa ruokaa lempiravintolasta, vaativan viikon jälkeen mennä hierontaan, viikonloppuna leffaan rentoutumaan tai luontoon melomaan työsuhde-eduilla, tuntuu työn kuorma kevyemmältä. Palautuminen helpottuu ja työhön riittää energiaa jälleen seuraavallakin viikolla.

Etujen tuoma lisäarvo onkin useimmiten juuri tässä: se on hyvin konkreettinen tapa luoda työntekijälle tunne, että häntä arvostetaan ja hänen hyvinvoinnistaan välitetään. Niin hänen palautumistaan kuin työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa tuetaan.

4. Päivittyvät työsuhde-edut sitouttavat tehokkaasti

Aika ajoin henkilöstön työsuhde-etuja kannattaa myös päivittää, jotta motivaatio pysyy korkealla. Työsuhde-edut kehittyvät koko ajan ja tarjonta monipuolistuu. Kun head-hunterit houkuttelevat uusilla eduilla, kannattaa yrityksen pysyä kehityksessä mukana. Usein toivotuin tapa vastaanottaa etuja onkin valikoima erilaisia etuja, joista työntekijä voi valita itsellensä sopivimmat.

Yritys voi varmistaa tyytyväiset työntekijät myös tulevaisuudessa pitämällä huolta siitä, että työsuhde-edut ovat edelleen osuvia. Pelkällä palkalla on vaikea kilpailla toivotuista työelämän osaajista, sillä lopulta palkkaus saman alan sisällä on varsin samankaltainen. Siksi työnantajien on hyvä tarkistaa, että omasta työkaluvalikoimasta löytyy sopivia keinoja motivoida, palkita ja sitouttaa työntekijöitään.

Olisiko aika päivittää yrityksesi tarjoamat työsuhde-edut? Tutustu Edenredin etuvalikoimaan ja monipuolisiin maksutapoihin.

Tilaa etujaTutustu etuihin