Edenredin etutarjonta, MyChoice ja laajat käyttöpaikkaverkostot auttavat Vincitiä kilpaillulla IT-alalla

Edenredin etutarjonta, MyChoice ja laajat käyttöpaikkaverkostot auttavat Vincitiä kilpaillulla IT-alalla

Vincit on IT-alan huippuosaajista koostuva asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa monenlaisia digitaalisia palveluita aina ohjelmistokehityksestä ja designista digitaalisiin liiketoimintaratkaisuihin.

Kilpailu IT-alalla hyvistä ja osaavista työntekijöistä on kova, ja hyvät työsuhde-edut ovat jo alalla lähtökohtainen oletusarvo. Siksi Vincit on halunnut panostaa etuihin. Vincitillä on käytössä kaikki Edenredin palveluvalikoiman edut: lounasetu Lounari, kulttuuri- ja liikuntaetu Virike, hammashoitoetu, hierontaetu ja työmatkaetu.

 

 

“Teimme pari vuotta sitten laajan henkilöstöetukyselyn, josta nousi esiin, kuinka yksilöllisiä ja erilaisia työntekijöidemme toiveet ovat. Teimme siitä päätöksen, että haluamme panostaa työsuhde-eduissa nimenomaan valinnanvapauteen. Edenred tarjosi juuri sitä”, Maija Moisio, Vincitin people advisor kertoo.

Moisio on osa Vincitin People development -tiimiä, jonka tehtävänä on huolehtia kaikkien vincitläisten hyvinvoinnista sekä kehittää työntekijäkokemusta. Vincitin panostus työnantajakokemukseen on tuottanut hedelmää ja saanut myös tunnustusta; yritys on useana vuonna voittanut työnantajakokemusta mittaavan Great Place To Work –kisan omassa yrityskokoluokassaan.

MyChoice-ominaisuus mahdollisti etujen joustavan ja yksilöllisen käytön

Räätälöitävät työsuhde-edut ovat Moision mielestä oleellinen osa työntekijäkokemusta. Vincitillä on oltu erityisen tyytyväisiä Edenredin MyChoice-ominaisuuteen, jolla työntekijä voi itse siirtää saldoa edulta toiselle mieltymystensä mukaisesti, Verohallinnon määrittämissä rajoissa. Ominaisuus mahdollistaa vincitiläisille etujen joustavan, yksilöllisen ja yhdenvertaisen käytön.

“Meille on tärkeää, että työntekijämme voi hyödyntää etunsa, riippumatta elämäntilanteestaan, kiinnostuksen kohteista tai siitä, missäpäin Suomea hän asuu. Sillä tavalla voimme erottautua kilpailijoista”

Edenredin monipuolinen etuvalikoima ja laajat käyttöpaikkaverkostot ympäri Suomen ovat Vincitille tärkeät

Kun Vincitille tuli ajankohtaiseksi kehittää työsuhde-etujen kokonaisuutta, oli yrityksellä jo käytössään etuja Edenrediltä. Vincit oli tyytyväinen yhteistyöhön ja halusi keskittää edut  Edenredille, sillä toivottu valinnanvapaus toteutui Edenredillä parhaiten, etenkin Edenredin etuvalikoiman laajennuttua tarjoamaan myös hammashoitoedun.

Vincitillä tällä hetkellä noin 700 työntekijää ympäri Suomen ja toimistoja useassa eri kaupungissa. Siksi etujen käyttöä ajatellen tärkeää olivat myös Edenredin laajat ja koko Suomen kattavat käyttöpaikkaverkostot.

HR-integraatio helpottaa Vincitin arkea

Vincitillä on käytössä myös Edenredin tarjoama HR-integraatio, joka on yhdistetty yrityksen omaan HR-järjestelmään. Automaatio etujen tilauksessa helpottaa paljon arkea Moision mukaan paljon. Manuaalista työtä on vähemmän, kun työntekijöiden henkilötiedot päivittyvät lähes reaaliajassa HR-integraation ansiosta.

Moisio on myös tyytyväinen Edenredin tarjoamiin mobiilimaksutapoihin kuten Apple Pay ja Google Pay.

“Helppouden lisäksi myös ekologisuuden näkökulmasta mobiilimaksut ovat nykyaikaa, sillä se tarkoittaa vähemmän perinteisiä, muovisia kortteja.”

Moisio itse on tyytyväinen paraatiesimerkki Edenredin etujen monipuolisesta käytöstä. Paikallisliikenteen liput hoituvat Työmatka-edulla, Virike-etua menee erilaisiin liikuntaharrastuksiin sekä kulttuuritapahtumiin kuten festareille tai keikkalippuihin, hieronnassa hän käy säännöllisesti ja lounasetu on käytössä lähes päivittäin – ja aikeissa on nyt varata aika myös hammastarkastukseen hammashoitoedulla.

“Suosittelen Edenrediä valinnanvapauden, monipuolisten maksutapojen ja laajojen käyttöpaikkaverkostojen vuoksi. Me halusimme valinnanvapautta ja sitä Edenred aidosti tarjosi. ”

Ota edut käyttöön Tutustu etuihin