Työnantaja, muokkaa lounasedun latausarvot vuodelle 2023

Työnantaja, muokkaa lounasedun latausarvot vuodelle 2023

Verohallinto on vahvistanut lounasedun maksurajat vuodelle 2023

Lounasedulla maksamisen minimiarvo on 8,00 € ja maksimiarvo 12,70 €. Uudet latausarvot päivitetään Edenredin järjestelmiin 12.12.2022. Tältä sivulta löydät Edenredin tilaustyökaluun ja lounasedun latausarvojen muutoksiin liittyvät ohjeistukset.

Jos käytössä on kiinteät tai päiväkohtaiset latausarvot, tulee uudet arvot muuttaa järjestelmään ennen vuoden 2023 etulatauksia. Työntekijöiden tulee myös päivittää heidän automaattinen latauspyyntönsä MyEdenredissä.  

Jos käytössä on lounasedun suositeltu latausmäärä, muutos on automaattinen eikä vaadi toimenpiteitä työnantajalta tai työntekijöiltä. 

Jos käytössänne on käytön mukaan veloitettava laskutusmalli, pyydämme teitä ilmoittamaan uudet latausarvot täyttämällä lomakkeen 28.12.2022 mennessä.

Jos yrityksenne käyttää Lounasseteleitä, voitte tilata seteleitä uusilla arvoilla 12.12.2022 jälkeen.

Lounasedun suositeltu latausmäärä

Jos käytössänne on lounasedun suositeltu, eli maksimilatausmäärä, teidän ei tarvitse tehdä muutoksia tilaustyökalussa. Uudet arvot päivittyvät järjestelmään automaattisesti, eikä lounasarvojen muutos vaadi toimenpiteitä työntekijöiltänne. 

PS! Muistuta työntekijöitänne lataamaan lounasetua joka kuukausi asettamalla päälle automaattinen saldolatausmuistutus

Kiinteät latausarvot

Jos käytössänne on lounasedun kiinteät latausarvot, teidän tulee päivittää vuodelle 2023 haluamanne arvot tilaustyökalussa 12.12.2022 jälkeen. Tällöin pystytte valitsemaan käyttöönne haluamanne latausarvot ja hyväksymään latauspyyntöjä uusilla arvoilla.

Huom! Jos olette hyväksynyt tammikuun 2023 latauspyynnöt ennen 12.12.2022, saldot latautuvat työntekijöillenne vuoden 2022 latausarvoilla. 

Ohje kiinteiden latausarvojen muuttamiseen

Jos työntekijä on tehnyt saldolatauspyynnön vuoden 2022 maksimiarvolla ennen 12.12.2022, mutta hänelle halutaan ladata etua vuoden 2023 maksimiarvolla, tulee latauspyyntö muuttaa tilaustyökalussa. Vaihtoehtoisesti ensimmäinen latauspyyntö hylätään ja työntekijöitä pyydetään tekemään uusi pyyntö MyEdenredissä 12.12.2022 jälkeen. 

Ohje työntekijöiden latauspyyntöjen muokkaamiseen

Työntekijöiden tulee itse päivittää kuukausittainen toistotoimintonsa MyEdenredissä, jotta automaattinen latauspyyntö tehdään jo tammikuussa vuoden 2023 arvoilla. 

Työntekijöiden ohje latauspyynnön ja toistotoiminnon muokkaamiseen  

PS! Muistuta työntekijöitänne lataamaan lounasetua joka kuukausi asettamalla päälle automaattinen saldolatausmuistutus

Päiväkohtaiset latausarvot

Jos käytössänne on lounasedun päiväkohtaiset latausarvot, teidän tulee päivittää vuodelle 2023 haluamanne arvot tilaustyökalussa 12.12.2022 jälkeen. Tällöin pystytte valitsemaan käyttöönne uudet päiväkohtaiset latausarvot ja hyväksymään latauspyyntöjä näillä arvoilla.  

Huom! Jos olet hyväksynyt tammikuun 2023 latauspyyntöjä ennen 12.12.2022, saldot latautuvat työntekijöillenne vuoden 2022 latausarvoilla. 

Ohje päiväkohtaisten latausarvojen muuttamiseen

Jos työntekijä on tehnyt saldolatauspyynnön vuoden 2022 maksimiarvolla ennen 12.12.2022, mutta hänelle halutaan ladata etua vuoden 2023 maksimiarvolla, tulee latauspyyntö muuttaa tilaustyökalussa. Vaihtoehtoisesti ensimmäinen latauspyyntö hylätään ja työntekijöitä pyydetään tekemään uusi pyyntö MyEdenredissä 12.12.2022 jälkeen. 

Ohje työntekijöiden latauspyyntöjen muokkaamiseen

Työntekijöiden tulee itse päivittää kuukausittainen toistotoimintonsa MyEdenredissä, jotta automaattinen latauspyyntö tehdään jo tammikuussa vuoden 2023 arvoilla. 

Työntekijöiden ohje latauspyynnön ja toistotoiminnon muokkaamiseen  

PS! Muistuta työntekijöitänne lataamaan lounasetua joka kuukausi asettamalla päälle automaattinen saldolatausmuistutus

Käytön mukaan veloitettava etu

Jos käytössänne on käytön mukaan veloitettava lounasetu ja haluatte päivittää työntekijöille vuonna 2023 ladattavia lounasarvoja, täytä linkin takaa löytyvä lomake 28.12.2022 mennessä!  

Ilmoita uudet latausarvot 

HUOM! Jos lomaketta ei ole täytetty määräaikaan mennessä, tammikuun 2023 lataukset tehdään vuoden 2022 latausarvoilla. 

Lounassetelit

Vuoden 2023 lounasseteliarvot ovat 12 €, 12,40 € ja 12,70 €. Lounasseteleitä voi tilata uusilla arvoilla 12.12.2022 alkaen.

Tilaa lounasseteleitä

Setelitilausten toimitus- ja käsittelyhinnasto

Ohjeet ja linkit 

Työpäiväkalenteri

Ohje kiinteiden ja päiväkohtaisten latausarvojen muuttamiseen

Ohje työntekijöiden latauspyyntöjen muokkaamiseen

Työntekijöiden ohje latauspyynnön ja toistotoiminnon muokkaamiseen  

Ohje automaattisen saldolatausmuistutuksen muokkaamiseen