Toivotuin hammashoitoetu vastaa työikäisten akuuttiin tarpeeseen

Toivotuin hammashoitoetu vastaa työikäisten akuuttiin tarpeeseen

Julkisen hammashoidon hoitojonot olivat viime vuonna historiallisen pitkiä, sillä koronavuodet lisäsivät hoitovelkaa ennestään ruuhkautuneeseen tilanteeseen. THL:n suuntaa antavien virallisten tilastojen mukaan pahin tilanne on ollut Helsingissä, jossa jonotusaika oli pisimmillään 9 kuukautta. Hoitotakuulain mukaan suomalaisen tulisi päästä kiireettömään hammashoitoon julkiseen terveydenhoitoon 6 kuukaudessa.  

Myös Turussa 6 prosenttia, Tampereella 3 prosenttia sekä Oulussa ja Vantaalla 2 prosenttia jonottivat kiireetöntä hammashoitoa yli lain määrittämän ajan. Koska hammashoito vaikuttaa kokonaisterveyteen, on hoidon ruuhkautumisella vaikutuksensa myös työikäisten työkykyyn, ja sitä kautta työelämään. Edenredin hammashoitoetu on luotu tarpeeseen, joka työmarkkinoilla on nähty jo pitkään. 

Hammashoito vaikuttaa kokonaisterveyteen ja työikäisten työkykyyn 

Aikuisen tulisi käydä hammastarkastuksessa vuoden välein. Suun ja hampaiden terveys vaikuttaa kokonaisvaltaiseen terveyteen, millä on suora yhteys myös työikäisten työkykyyn. Jo lähtökohtaisesti lainvastaisten yli 6 kuukauden pituisten odotusten ongelmallisuutta lisää se, että hoitoa ei välttämättä saada valmiiksi yhdellä käynnillä, vaan tarvitaan myös toinen käyntikerta, joka saattaa venyä jälleen kuukausien päähän. 

Syyskuussa hoitotakuu kiristyy 4 kuukauteen, ja ensi vuoden marraskuussa 3 kuukauteen. THL:n suuntaa antavien tilastojen mukaan Tampereella ja Oulussa jonotettiin yli 6 kuukauden jaksoja jo ennen koronaa. Tätä ruuhkaa voivat työantajat auttaa purkamaan tarjoamalla työntekijöilleen hammashoitoetua, jota myös työntekijät toivovat uutena työsuhde-etuna eniten. 

Hammashoitoetua toivotaan eniten, jos sitä ei vielä ole  

Suunterveyden hoito oli yksi eniten koronakriisistä kärsineistä suomalaisen terveydenhoidon muodoista. Suomalaiset palkansaajat toivovatkin kaikista työsuhde-eduista eniten hammashoitoa. Hammashoitoetua toivoo 42 prosenttia niistä työntekijöistä, joilla sitä ei ole. Asia selviää Edenredin lokakuussa teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1000 suomalaista, eri-ikäistä työntekijää ympäri Suomen. 

“Kiinnostusta hammashoitoetuun selittää varmasti osittain julkisten hammashoitopalvelujen ruuhkautuminen. Hammashoitoon pääsy voidaan kokea vaivalloiseksi. Kun hammashoito on työsuhde-etuna käytössä, hoitoon pääsee nopeasti ja vaivattomasti”, Edenredin vastuullisuusjohtaja Laura Kuusela sanoo. 

Eniten hammashoitoetua toivovat naiset ja iäkkäämmät työntekijät. Naisista 45 prosenttia toivoo hammashoitoetua, miehistä 40 prosenttia. 51–62-vuotiaista hammashoitoetua toivoo 49 prosenttia, 18–25-vuotiaista 31 prosenttia. 

Hammashoito ei sisälly Suomessa lain määräämään perustyöterveyteen 

Perustyöterveyshuolto on Suomessa lain määräämää, mutta hammashoito ei sisälly lain piiriin. Myös tämä todennäköisesti näkyy kyselytutkimuksen tuloksissa. 

“Työsuhde-etujen käyttäjistä vain 7 prosenttia saa hammashoitoetua. Epäsuhta on räikeä: työntekijöiden hammashoitoon ei olla panostettu samalla tavalla kuin muuhun terveydenhuoltoon, vaikka suun terveys vaikuttaa koko kehon terveyteen”, Kuusela toteaa.  

Työsuhde-edut vastaavat todelliseen tarpeeseen 

Suomen suurin työsuhde-etupalvelujen tarjoaja Edenred on juuri tuonut tarjolla hammashoitoedun. Edenred Hammashoitoa voi käyttää muun muassa hammastarkastuksiin, reikien paikkaukseen, hammaskiven poistoon ja muihin hoitotoimenpiteisiin. Hammashoitotyösuhde-edulla työntekijä saa hammashoidon yksityiseltä hammashoitoklinikalta. 

“Uusi palvelu vastaa ihmisten toiveisiin sekä aitoon tarpeeseen. Vaikka julkisen sektorin hammashoito on ruuhkautunut, yksityiseen hammashoitoon pääsee nopeasti. Hammashoito työsuhde-etuna liikuttaa potilaita julkiselta puolelta yksityiselle ja keventää näin julkisen puolen hoitovaadetta”, Kuusela kertoo. 

Hammashoitoetua ei voi käyttää esteettisiin palveluihin. Hammashoito on verovapaa työsuhde-etu, joka tulee tarjota Verohallinnon mukaan tavanomaisesti ja kohtuullisesti. Etu tulee tarjota kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Edenred Hammashoito on täysin virtuaalinen etu, joka kulkee mukana älypuhelimessa Apple Pay- ja Google Pay -maksutavan kautta. 

Hammashoitoetu ehkäisee työikäisten terveysongelmia 

Huono suuhygienia voi johtaa vakaviin suun ja hampaiden sairauksiin, kuten ientulehdukseen, hampaiden reikiintymiseen ja suun limakalvosairauksiin. Suun tulehdukset voivat lisätä riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin. Sen lisäksi esimerkiksi oikomishoidoilla voidaan ratkaista virheellisestä purennasta johtuvaa migreeniä. 

“Työsuhde-etujen merkitys korostuu hammashoidossa. Työnantajilla on tässä selkeä mahdollisuus erottua vastuuntuntoisena työnantajana, joka välittää työntekijöidensä terveydestä”, Kuusela päättää. 

 

Työnantaja, joko tarjoat hammashoitoetua? 

Tutustu etuun